Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22
Πόλη :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Phone :
2310-554073
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
20, Δεκ 2015
Λήξη
20, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr  -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr,

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

Θεσσαλονίκη 20/12/2015

 

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

 διοργανώνει

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
με θέματα:

 

¨      ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015 ΕΛΠ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

¨      ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

1. Θέματα τήρησης απλογραφικών βιβλίων

2. Διαφορές απλογραφικών προ και μετά

     ΕΛΠ

3. Απαλλαγές και απλοποιήσεις –άρθρο 30

4. Κατάρτιση κατάστασης Αποτελεσμάτων

     και σχέση με Ε3

 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

  5.   Βασικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ

  6.   Βασικές έννοιες και αρχές επιμέτρησης-επεξηγηματικά παραδείγματα

        α) κόστος κτήσης / αποσβέσιμο κόστος

        β) απομείωση και αναστροφή

  7.   Θέματα στη λογιστική παγίων – φορολογικές αποσβέσεις

  8.   Θέματα επιμέτρησης αποθεμάτων-τεχνικές παρακολούθησης απομείωσης

  9.   Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές και μικρές οντότητες-άρθρο 30

10.   Προσαρμογές στο σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. για:

       α) την ασφαλή εφαρμογή των ΕΛΠ και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών

           Καταστάσεων

       β) την παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης

11.  Πρώτη εφαρμογή:

       α) διευκολύνσεις – ελάχιστες χρεώσεις

       β) πλήρης αναδρομική προσαρμογή

       γ) παρεχόμενες δυνατότητες λογιστικής εξυγίανσης ισολογισμού

       δ) παραδείγματα πρώτης εφαρμογής

 

 

που θα γίνει στο CAPSIS HOTEL

Μοναστηρίου 18 – Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 και  ώρα  09:00 - 16:00 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –  Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

                                           Πρόεδρος της ομάδας εργασίας σύστασης N. 4308/2014 (ΕΛΠ) 

                                                   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (οικονομικά τακτοποιημένα έως το 2015) :   40,00 €

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (μη τακτοποιημένα οικονομικά) – ΜΗ ΜΕΛΗ:  90,00 €

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος,

    τηλ.: 2310/554073   -   fax.: 2310/523666

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή  18/12/2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Þ Στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή

    και  ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

 

Þ Στην ALPHA BANK - Αρ. Λογ/μου:   847 00 2001 000043

ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ:  > Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο κατάθεσης για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας

                      > Η έκδοση Τιμολογίου έχει επιβάρυνση +23%ΦΠΑ.

 

ΧΟΡΗΓΟΣ


EPSILON NET ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr

 

- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 

Θεσσαλονίκη 20/12/2015

 

Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………………………………

Είδος Επιχείρησης:…………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση:………………………………………... αριθ………….. Τ.Κ………………..

Τηλέφωνο: …………………….…………….……….…Fax: ……………...…………….

e-mail:. ……………………………………………… Κινητό …………………………….

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ

1.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

2.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

3.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

4.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 8 Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. *         

                                 8 Στην ALPHA BANK  **                    

 

  *   Δωδεκανήσου  22, 3ος όροφος  

     ** Αρ. Λογ/μου:  847 00 2001 000043  

ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043

 

 

                                                                             

 

ΧΟΡΗΓΟΣ


EPSILON NET


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο