ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : Τιμολόγηση - Διακίνηση - Παραλαβή σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και το Φ.Π.Α -- Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Πρακτικά Παραδείγματα και τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο Νόμο Ν. 3842/2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
12, Απρ 2011
Λήξη
12, Απρ 2011
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : Τιμολόγηση - Διακίνηση - Παραλαβή σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και το Φ.Π.Α -- Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Πρακτικά Παραδείγματα και τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο Νόμο Ν. 3842/2010

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός –, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ημερομηνία: 12/04/2011

Ώρα: 17.00' - 22.00'

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο IMPERIAL Μεγ. Αλεξάνδρου 2-4 κ΄ Κολωνού (Μεταξουργείο), Πλ. Καραϊσκάκη Αθήνα, τηλ: 5201600)

ΤΙΜΗ: €150.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου:

12 Απριλίου 

ώρες : 17:00΄ - 22:00΄

 

ΤΟΠΟΣ  :  

Ξενοδοχείο IMPERIAL, Μεγ. Αλεξάνδρου 2-6 κ΄ Κολωνού, Πλ. Καραϊσκάκη, (ΜΕΤΡΟ στάση Μεταξουργείο),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα, τ.κ.10437, τηλ. 210/5201600

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΚΟΣΤΟΣ  :  Κατ’ άτομο ευρώ 150. (στα τρία άτομα που συμμετέχουν ο ένας θα είναι ΔΩΡΕΑΝ).

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου


ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Β.Σ ΚΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3842/2010  - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Διακίνηση

1.      Έκδοση Δελτίου Αποστολής από επιτηδευματία.

2.      Έκδοση Δελτίου Αποστολής από πρόσωπα των §§ 3 και 4 άρθ. 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες).

3.      Περιεχόμενα του Δελτίου Αποστολής. Σημασία ώρας, τόπου παράδοσης, σκοπού κλπ

4.      Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής -; Συγκεντρωτικό  Δελτίο Επιστροφής.

5.      Χρόνος διαφύλαξης Δελτίων Αποστολής.

6.      Συνένωση Δελτίου Αποστολής με στοιχείο αξίας. -; πότε αναγράφεται αξία στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

7.      Διακίνηση Επιστρεφομένων Αγαθών - «Ανάποδο Δελτίο Αποστολής».

8.      Χρονικό όριο ισχύος (διάρκεια) Δελτίου Αποστολής -; επικαιρότητα ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  με διατάξεις Ν. 3522/2006.

9.      Περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης με διαφορετικό τρόπο ΔΑ.

10.     Πωλήσεις Λιανικώς -; Δώρα -; Αυτοπαραδόσεις.

11.     Ειδικές περιπτώσεις διακίνησης αγαθών -; διακίνηση ανταλλακτικών

12.     Έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ πριν την κύρια μεταφορά.

13.     Θεώρηση Δελτίου Αποστολής. - Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

 

Β. Τιμολόγηση

13.        Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο

14.         Συσχέτιση του τιμολογίου με την πώληση αγαθών.

15.         Τιμολόγιο αντιπροσώπου -; Εκκαθάριση πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών.

16.         Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων, επιστροφής ΦΠΑ κλπ.

17.         Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα των §§ 3 και 4 άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες).

18.         Αυτοτιμολόγηση -; γλώσσα -; νόμισμα κλπ -; αποθήκευση

19.         Αλλαγές του άρθρου 18α.

20.         Έκδοση τιμολογίου από αγοραστή αντί πωλητή.

21.         Έκδοση εκκαθάρισης αντί τιμολογίου.

22.         Χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης - Πιστωτικό Τιμολόγιο.

23.         Χρόνος έκδοσης τιμολογίου πώλησης.

24.         Μέχρι πότε εκδίδονται στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα.

25.         Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών -; Χρόνος έκδοσης τιμ. Παρ. υπηρεσιών.

26.         Περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκδίδονται τιμολόγια.        

27.         Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίων

28.         Σε ποια τιμολόγια είναι υποχρεωτική η θεώρηση.

29.         Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

30.         Έκδοση στοιχείων από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο.

31.         Χρήση Φορολογικών μηχανισμών σε έκδοση στοιχείων με χρήση Η/Υ. (Νόμος 1809/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3522/2006.)

Γ. Έγγραφα Μεταφοράς

32.     Έκδοση στοιχείων μεταφοράς. - Έννοια ΦΙΧ.

33.     Μεταφορά αγαθών με μεταφορικά μέσα ΔΧ -; Μεταφορικό γραφείο - διαμεταφορέας.

34.     Δήλωση μεταφοράς από πρόσωπο μη υπόχρεο σε έκδοση στοιχείων.

35.     Υποχρεώσεις αποστολέα κατά την διακίνηση αγαθών με μεταφορικά μέσα ΔΧ.

36.     Υποχρεώσεις μεταφορέα, διαμεταφορέα,

37.     Έκδοση φορτωτικής χρόνος έκδοσης νέες περιπτώσεις με Ν. 3522/2006.

38.     Περιεχόμενο φορτωτικής -; Αντίγραφα προορισμός αυτών.

39.     Έκδοση εγγράφων επί θαλασσίων ή εναέριων μεταφορών.

40.     Ειδικές περιπτώσεις

41.     Χρόνος διαφύλαξης φορτωτικών ή εγγράφων μεταφοράς.

42.     Θεώρηση Φορτωτικών -; Ημερολόγιο μεραφοράς.

 

Δ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

43.     Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) αγαθών - Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) -; Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (φτμ) -; Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ειδική Ασφαλή Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων - ΕΑΦΔΣΣ).

44.     Αποδείξεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή αυτοπαροχής υπηρεσιών -; Απόδειξη δαπάνης

45.    Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

 

 Εισηγητής :

 

Παλαιολόγος Λιάζος

                       Οικονομολόγος -                      Φοροτεχνικός -;           Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πληροφορίες :  κα. Νταή στα τηλέφωνα: 210 4523938, 210 4520704  Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο