ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
27, Νοε 2015
Λήξη
29, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το Περιφερειακό Τμήμα  του ΟΕΕ ΔΥΤ ΚΡΗΤΗΣ . του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στα  Χανιά σεμινάριο με θέμα:
 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  στα Χανιά στις αίθουσες της  Συν/κής Τράπεζας Χανίων και στο  ΕΒΕ  Χανίων διάρκειας 15  ωρών.
 
 Εισηγητής  θα  είναι  ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΓΚΟΓΛΟΥ
 
Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015,    ΕΒΕΧ 17.00ΜΜ - 21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2015,         ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ09.00ΠΜ - 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2015,          ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ09.00ΠΜ - 14.30
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και oι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 26/11/2015,  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οπο-ία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 26/11/2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης Κριάρη &Μυλονογιάννη Χανιά, από τις 19/10/2015
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 28210/94505 Εντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτ.Κρήτης , αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr), πατήστε εδώ για κατεβάσετε την αίτηση.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο