Κατάργηση του Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης - Χρόνος και τρόπος διενέργειας των διακανονισμών (pro-rata,πάγια) - Περιορισμός εφαρμογής μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. - Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων - Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α. - Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. –Φ.Π.Α. (V.I.E.S) - Διαδικασία απαλλαγής αγοράς αγαθών από εξαγωγείς ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015 (πρώην ΠΟΛ.1262/93) - Πρόστιμα Φ.Π.Α. - Θέματα που αφορούν τον τόπο παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φ.Π.Α.
Τίτλος
Εναρξη
28, Νοε 2015
Λήξη
28, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών  με θέματα:

Κατάργηση του Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης - Χρόνος και τρόπος διενέργειας των διακανονισμών (pro-rata,πάγια) - Περιορισμός  εφαρμογής μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. - Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων - Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α. - Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. –Φ.Π.Α. (V.I.E.S) - Διαδικασία απαλλαγής αγοράς αγαθών από εξαγωγείς ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015 (πρώην ΠΟΛ.1262/93) - Πρόστιμα Φ.Π.Α. - Θέματα που αφορούν τον τόπο παροχής υπηρεσιών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 8.30 και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγήτρια την κ. ΚΑΡΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αναπληρωτή τμηματάρχη της Διεύθυνσης Εφαρμογών Έμμεσων Φορολογιών στο Τμήμα Α΄ ΦΠΑ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή  αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 
Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00. 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο