ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες - Αριθμοδείκτες Πρότυπα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ενοποιημένες οικ. καταστάσεις
Τίτλος
Εναρξη
14, Μαϊ 2012
Λήξη
15, Μαϊ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες - Αριθμοδείκτες Πρότυπα 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμ. Σακέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ημερομηνία: 14/05/2012

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €330.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

14 και 15 Μαϊου 2012

ώρες :  17:00΄ - 22:00΄

Διανέμεται δωρεάν το βιβλίο του  καθηγητή κ. Εμ. Σακέλλη «Εγχειρίδιο του Ε.ΓΛΣ» και πλήρεις σημειώσεις.

        

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
-Αναλαμβάνουμε δωρεάν την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ
 
(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)

 


 • Ειδικότερες ενότητες

  • Μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσει η επιχείρηση με βάση το Ε.ΓΛΣ και τα Δ.Λ.Π καθώς και των “Πιστοποιητικών Ελέγχου¨ των Ορκωτών Λογιστών
  • Τεχνικές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
  • Μελέτη του Κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και η θέση της επιχείρησης στον κλάδο.
  • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
  • Μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης
  • Μέτρηση της κερδοφόρας δύναμης της επιχείρησης
  • Μέτρηση της ρευστότητας της επιχείρησης
  • Η Κατάσταση Ταμιακής Ροής και αξιολόγηση μέσω αυτής της ¨Ποιότητας των Κερδών¨ και της ικανότητας της επιχείρησης να καλύπτει από τα δημιουργούμενα μετρητά τα λειτουργικά της έξοδα και τα πληρωμένα μερίσματα.
  • Μέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης
  • Προσδιορισμός του επιπέδου χρηματοδότησης της επιχείρησης
  • Λειτουργικός κύκλος και νεκρό σημείο κυκλοφορίας της επιχείρησης
  • Μέτρηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
  • Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών
  • Μέθοδοι πρόβλεψης επερχόμενης πρόβλεψης της επιχείρησης και ληπτέα μέτρα για την ανακοπή της πορείας αυτής προς πτώχευση.
  • Επενδύσεις σε μετοχές
  • Εκτίμηση της αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
  • Εκτίμηση της αξίας επιχείρησης και του goodwill αυτής

        Ε ι σ η γ η τ ή ς 

  κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ  

  Καθητητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο