ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Ν. Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :
Γαμβέττα 4
Πόλη :
Αθήνα - 10678
Phone :
2103845719
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
23, Νοε 2015
Λήξη
23, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4-ΑΘΗΝΑ-10678 ΤΗΛ.:210-3826627 – FAX: 2103826928
e-mail : [email protected]
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

1. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10).
2. Άδειες (Καθεστώς αυτών, κανονικές, ειδικές, κλπ.).
3. Βιβλία αδειών, Συμπλήρωση, Τήρηση, Ηλεκτρονική υποβολή.
4. Συλλογικές συμβάσεις - Συνέπειες λήξης και δεσμεύσεις αυτών.
5. Τροποποιητικές συμβάσεις πενθήμερου σε εξαήμερο.
6.  Διοικητικά πρόστιμα – Αιτήσεις θεραπείας, Προσφυγές, Δικαστήρια.
7.  Καταγγελία σύμβασης, αορίστου – ορισμένου χρόνου.
8.  Κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
9.  Πρακτική άσκηση σπουδαστών στις επιχειρήσεις (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Επισιτιστικών).
10. Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νομικός – Εργατολόγος / τ. Διαιτητής Ο.Μ.Ε.Δ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-11-2015 , ΩΡΑ : 16:00-22:00,
                                            
Ώρα προσέλευσης: Από 15:45

ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL , Πανεπιστημίου 52, ΑΘΗΝΑ (Πλησίον REX)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

• Μέλη του Συλλόγου οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2015 : 20€
• Συνεργάτες των μελών του Συλλόγου : 20€
• Μέλη του Συλλόγου Οικονομολόγων Νομού Κορινθίας και συνεργάτες αυτών: 20€
• Μη μέλη του Συλλόγου : 40€
• Δηλώσεις συμμετοχής είτε τηλεφωνικώς μέχρι και την Παρασκευή 20/11/2015 στο τηλ. 2103826627  -  Ώρες γραφείου 10:00 - 14:00 είτε με

FAX: 210-3826928 και E-mail: [email protected] μέχρι και την Κυριακή 22/11/2015

(Τα καθίσματα θα είναι σε Σχολική διάταξη, θα δοθούν σημειώσεις με e-mail, θα υπάρχει Coffee break και η πληρωμή θα γίνεται στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου πριν την έναρξή του.)

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………….                                 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………….                                                     
Α.Φ.M: …………………………….                                                            
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:ΣΤΑΘ.: ………………………………………………..
ΚΙΝΗΤΑ: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………
ΜΕΛΟΣ/ΜΗ ΜΕΛΟΣ: ………………………..

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο