Λ.Σ.Α.: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – Ε. Λ. Π. (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
21, Νοε 2015
Λήξη
21, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – Ε. Λ. Π. 
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

1. Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) (άρθρα 54-59) και οι ποινικές κυρώσεις (άρθρα 66-71),ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4337/2015-ΦΕΚ Α΄129/17.10.2015. Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ και τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 7, Ν. 4337/2015).
2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (άρθρα 1-15,30,38,39,40,44) με τις τελευταίες μεταβολές. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών, για τα Ε.Λ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Κ.Φ.Δ.
1. Διοικητικές κυρώσεις  (Πρόστιμα)
•    Λήψη ασφαλιστικών μέτρων  (άρθρο 46)
•    Διαδικαστικές παραβάσεις  (άρθρο 54)
•    Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56)
•    Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη δήλωσης  (άρθρο 58)
•    Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.  (άρθρο 58 Α)
•    Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους  (άρθρο 59)
•    Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ.-Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.  (άρθρο 7 Ν.4337/2015)

2. Ποινικές κυρώσεις 
•    Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη  (άρθρο 55 Α)
•    Εγκλήματα φοροδιαφυγής  (άρθρο 66)
•    Αυτουργοί και συνεργοί  (άρθρο 67)
•    Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων ,μετατροπές -αναστολές ποινών, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις  (άρθρα 68-71)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014)
1. Άρθρα 1-7  (Πεδίο εφαρμογής – Οντότητες-Λογιστικά Αρχεία)
•    Πεδίο εφαρμογής. Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (άρθρα 1 και2) 
•    Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία (άρθρο 3)
•    Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία (άρθρο 4)
•    Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (άρθρο 5)
•    Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (άρθρο 6)
•    Διαφύλαξης λογιστικών αρχείων (άρθρο 7)
2. Άρθρα 8-15 ( ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
•    Τιμολόγιο πώλησης (υποχρέωση έκδοσης, πρόσωπα έκδοσης, πιστωτικό τιμολόγιο), περιεχόμενο τιμολογίου, απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο, χρόνος έκδοσης τιμολογίου (άρθρα 8-11) 
•    Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυθεντικότητα τιμολογίου (άρθρα 14-15) 
•    Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών και  υπηρεσιών, τρόπος και χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (άρθρα 12-13)

3. Άρθρα 30,38,39,40,44
•    Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες, καταργούμενες διατάξεις, ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις ) οντοτήτων φυσικών  προσώπων, μεταβατικές διατάξεις, έναρξη ισχύος (άρθρα 30,38,39,40,44)

4. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών (ΑΥΟ-ΕΔΥΟ), για τα Ε.Λ.Π.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, πρώην διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας: Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), με πλούσια διδακτική πείρα, εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015ώρες 10:00 έως 15:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 106 78.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.: 50,00€ +23% Φ.Π.Α. = 61,50€ 
Β)Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.: 40,00€ + 23% Φ.Π.Α. = 49,20€

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.    ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 19/11/2015, ημέρα Πέμπτη, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail:  [email protected]

2.   ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. το Σάββατο, 21/11/2015, ώρα 09:30.

 
ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – Ε. Λ. Π. 
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................………………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Υπογραμμίστε):         

ΙΔΙΩΤΗΣ            
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ        
ΕΤΑΙΡΙΑ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..………………………………………………..

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………...ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : .................................................................ΔΟΥ : .......................................................….….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

E – MAIL : ………………………………………………..……….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

1.    …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……

2.    …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…

3.    .........................................................................................................................................

4.    .........................................................................................................................................

Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;
  • ΝΑΙ (συμπληρώστε στη δήλωση το πατρώνυμο σας)            
  • ΟΧΙ

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">[email protected]


Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 5157310, 210 5138289, κα Κομηνού Σοφία
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο