Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (CASH FLOW STATEMENT) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ταμειακές ροές
Τίτλος
Εναρξη
20, Μαϊ 2011
Λήξη
20, Μαϊ 2011
Εισηγητές
Τίτλος
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (CASH FLOW STATEMENT) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Δ.Λ.Π

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ.ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Πανεπισστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής

Ημερομηνία: 20/05/2011

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο IMPERIAL Μεγ. Αλεξάνδρου 2-4 κ΄ Κολωνού (Μεταξουργείο), Πλ. Καραϊσκάκη Αθήνα, τηλ: 5201600)

ΤΙΜΗ: €200.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου :

20 Μαϊου 

ώρες17:00΄ - 22:00΄

Με την απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε και τίθεται σε εφαρμογή «Ο Κανονισμός Συμπεριφοράς των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιριών», με τον οποίο υποχρεώνονται οι εταιρίες στην κατάρτιση «Καταστάσεων Ταμιακών Ροών» σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται στον έλεγχο του Ορκωτού Ελεγκτή και δημοσιεύονται μαζί με το «Πιστοποιητικό Ελέγχου», αρχής γενομένης από τη χρήση 31/12/2000 (ή κατά περίπτωση30/6/2001).


Η προαναφερόμενη οικονομική κατάσταση της Ταμιακής Ροής παρέχει πολυτιμότατες πληροφορίες που δεν παρέχουν οι άλλες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό στην αλλοδαπή η Κατάσταση αυτή καταρτίζεται από όλες τις επιχειρήσεις και στην ημεδαπή από όλες τις καλά οργανωμένες εταιρίες.

Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν και αποσαφηνιστούν όλα τα θέματα της Cash Flow Statement και ειδικότερα :

Θα αναλυθούν και αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του οικείου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 7.

  • Θα αναλυθούν και αποσαφηνιστούν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Συμπεριφοράς που καθιερώθηκε με την απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Θα υποδειχθεί η Τεχνική της κατάρτισης της Κατάστασης αυτής.
  • Θα παρουσιαστεί αναλυτική πρακτική εφαρμογή (παράδειγμα) με βάση την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σημείωση : Διανέμεται δωρεάν το βιβλίο του καθηγητή κ. Εμμ. Σακέλλη «Εγχειρίδιο του Ε.ΓΛΣ» και πλήρεις εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του σεμιναρίου.

Πληροφορίες :  κα. Νταή

Τηλέφωνα: 210 4523938, 210 4520704 

Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο