ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
23, Νοε 2015
Λήξη
24, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη: 23-11-2015       Λήξη: 24-11-2015 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Βρουστούρης Π.
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS A.E

Σκοπός του Σεμιναρίου

Με την ψήφιση του νέου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» υιοθετεί το εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012.
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λογιστικών αρχών & κανόνων της χώρας ώστε να επιτευχθεί η
σύγκληση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα που ήδη ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εφαρμογή και η υιοθέτηση των νέων Ελληνικών λογιστικών προτύπων καταργεί τη λογιστική πολυνομία και προσπαθεί να επιτύχει αξιοπιστία, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και πιστή παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην παγκόσμια διεθνοποίηση και
λειτουργία των αγορών.

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Διευθυντές, Γενικούς Διευθυντές, στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης και στελέχη Παραγωγής.

Εισηγητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ

Ορκωτό Ελεγκτή & μέλος της Διαρκούς Επιτροπής
του Υπ. Οικονομικών για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:

210 – 5225054, E-mail: [email protected]   
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο