Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
20, Νοε 2015
Λήξη
21, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

μία εφαρμογή δομημένη στις σύγχρονες τεχνικές κόστους.

 

 

 

Η αποτύπωση του πλάνου δράσης μίας επιχείρησης είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια το κόστος και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων με σύγχρονα εργαλεία μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα που η αγορά προορίζει για εμάς.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Να γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C. είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.

Να μετρήσουν το πραγματικό κόστος, το οριακό και το εκταμιεύσιμο.

Να αναλυθεί η χρήση του A.B.C. για βελτίωση της παραγωγής.

Να αναπτύξουν τεχνικές για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη.

Να μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε προϊόντος, πελάτη, πωλητή, προμηθευτή.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

Να εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος και ανάπτυξη.

Να αποκτήσει η επιχείρηση μας υψηλή κερδοφορία.

 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση.

 

Αντικείμενο σεμιναρίου:

1.       Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing:

Τρόπος λειτουργίας του MIS.

Εισαγωγή στην ιδιότυπη λογική του A.B.C.

Γενική θεώρηση του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση ως εργαλείο ελέγχου και μελέτης των αποκλίσεων.

Ο τρόπος που λειτουργεί το A.B.C.- Δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. Τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2.       Συστημική Προσέγγιση:

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού. Μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών. Τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3.       Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του A.B.C:

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών.

Ποσοτικοποίηση υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. Ανάλυση και μεταφορά κόστους στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. Τρόπος λειτουργίας τους.

 

4.       Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος:

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Αctivity Based Management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους: οριακό, εκταμιεύσιμο.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων κόστους και κερδοφορίας.


 

5.       Τεχνικές μείωσης κόστους:

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων. Ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Εργαλεία μέτρησης της σπατάλης: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking ως προς την παραγωγή και τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης:

ü  στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

ü  στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

ü  στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

ü  στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

ü  στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

ü  στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

ü  στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.


ü  στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων . Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει τον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, καθώς και τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολόγησης και μείωσης κόστους. Οι διαδικασίες θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή σε ένα ειδικό πακέτο δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (400 σελίδες) – 32 λυμένες εφαρμογές μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. δομημένη στην Lean manufacturing με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

 Εισηγητής:                                                          Κώστας Ματθαίου, Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 Τόπος διεξαγωγής:                                          Θεσσαλονίκη (ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ)

 Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:             Παρασκευή 20 Νοεμβρίου (1700 -2200)

                                                                               Σάββατο  21 Νοεμβρίου (900 -1600)

 Κόστος συμμετοχής:                                        200 €

 

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους και ομαδικές εγγραφές. Η συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο