ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
13, Νοε 2015
Λήξη
13, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Το επιχειρηματικό πλάνο, ως καθολικός άξονας λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχείρησης είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους παρέχεται η πλήρης και ορθολογικά αποτυπωμένη ακτινογραφία της επιχείρησης. Εάν οι παραγόμενες πληροφορίες είναι σωστές, η επιχείρηση θα οδηγηθεί σε πραγματική ανάπτυξη. Με εργαλείο την ανάλυση των ισολογισμών μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει την περιουσία που διαχειρίζεται, να αξιολογήσει τον πλούτο που παράγει και να μετρήσει την απόδοση της. Κατά συνέπεια να πάρει όποιες αποφάσεις σε πεπατημένη οδό για δεδομένο αποτέλεσμα.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε οι συμμετέχοντες:

Να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.

Να ενεργοποιήσουν την κερδοφορία τους και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.

Να αποκτήσουν εικόνα της διαφοράς μεταξύ φορολογικού και επιχειρηματικού ισολογισμού.

Να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Να εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Λογιστηρίων και σε συμβούλους επιχειρήσεων που κάνουν ουσιαστική ανάλυση του επιχειρηματικού ισολογισμού με σκοπό την επέμβαση και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων.

 

Θέματα που αναλύονται:

Έννοια και περιεχόμενο ισολογισμού.

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Έννοια και περιεχόμενο δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. Δομή ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. Βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Ανάλυση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσης από φορολογική σκοπιά. Ανάλυση Στατικού και Δυναμικού. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών. Η σημασία των παρατηρήσεων των ελεγκτών. Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. Δεξιόστροφη κυκλική λειτουργία του ισολογισμού. Η ένταξη του προϋπολογισμού στη θέση των αποτελεσμάτων χρήσεως.

 

Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.

Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: κάθετη ανάλυση, ανάλυση τάσεων, οριζόντια, ανάλυση με αριθμοδείκτες. Χρήση αριθμοδεικτών για τη διενέργεια διαχρονικών και διαστρωματικών συγκρίσεων. Οι επιπτώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις τιμές των αριθμοδεικτών. Ανάλυση κοινού μεγέθους.

 


Ø   Αριθμοδείκτες ρευστότητας: γενικής ρευστότητας, ταμειακής ρευστότητας, ειδικής ρευστότητας, αμυντικού χρονικού διαστήματος.

Ø   Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, αποδοτικότητας των πωλήσεων, δομής κεφαλαίων.

Ø   Αριθμοδείκτης διαρθρώσεως κεφαλαίων: ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, κάλυψης των τόκων.


Ø  Αριθμοδείκτες δραστηριότητας: κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων, κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων.

Ø  Αριθμοδείκτες επενδύσεων: Αριθμοδείκτης P/E -  μερισματαπόδοση, αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή, αριθμοδείκτες ανά εργαζόμενο, κέρδη ανά εργαζόμενο.


Ø  Αριθμοδείκτης Ζ για την πρόβλεψη της κατάρρευσης μίας επιχείρησης.


 

Επιχειρηματικός ισολογισμός.

Επιχειρηματικός ισολογισμός. Πραγματική απογραφή. Αναμόρφωση περιουσίας. Εκτίμηση υπάρχουσας περιουσίας. Χρονικός ορίζοντας αξιοπιστίας του ισολογισμού. Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί. Στοιχεία και επέμβασης και βελτίωσης του Ισολογισμού. Ταυτόχρονη λειτουργία με τους προϋπολογισμούς. Τροποποίηση μορφής και περιεχομένου προερχόμενη από τους προϋπολογισμούς. Μοντέλα διαβάθμισης του ισολογισμού. Ανάλυση νεκρού σημείου. Δείκτες δομής και συσχέτισης κεφαλαίων. Δείκτες κερδοφορίας και πωλήσεων. Καταγραφή δυνατοτήτων ανάπτυξης που προκύπτουν από τον ισολογισμό. Τρόποι επέμβασης στην κερδοφορία. Ανάλυση καλής και κακής δομής, νεκρά και ανενεργά μεγέθη, δεκτικά μεγαλύτερης οικονομικής εκμεταλλεύσεως. Η ψευδής και η αληθής εκδοχή του.

 

Διακλαδική ανάλυση. Αξιολόγηση αριθμοδεικτών.

Επιλογή δείγματος του κλάδου και του δείγματος των ανταγωνιστών. Σύγκριση κατά δείκτη και με το σύνολο των ενεργών δεικτών. Αποτελέσματα συγκρίσεως. Συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βenchmarking.

 

 

 

Μέθοδος διδασκαλίας: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή, η οποία αποτυπώνει την παράλληλη λειτουργία προϋπολογισμών και πόρων του ισολογισμού.

 

Θα διανεμηθούν αναλυτικές σημειώσεις και το εγχειρίδιο του σεμιναρίου.

 

 Εισηγητής:                                     Κώστας Ματθαίου, Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 Τόπος διεξαγωγής:                      Θεσσαλονίκη (ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ)

 Ημερομηνίες και ώρες

 διεξαγωγής:                                  Παρασκευή  13 Νοεμβρίου (1600 -2200)                                                                  

 Κόστος συμμετοχής:                   100 €

 

 

*Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

**Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους και ομαδικές εγγραφές. Η συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

 

***Σε περίπτωση παρακολούθησης και του Σεμιναρίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, το κόστος συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια ανέρχεται στα 180 ευρώ.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο