Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων (B.A. with emphasis in Accounting and Strategic Business Planning), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
05, Μαρ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_dioik_epix04.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων με Έμφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Επιχειρήσεων» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων.
Το πρόγραμμα είναι χτισμένο γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα με τίτλο «Οι Επιχειρήσεις και η Αγορά» και σκοπό έχει να σας μετατρέψει σε ένα ευέλικτο ηγέτη, με γνώσεις στις περιοχές της στρατηγικής, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της λογιστικής και της διαχείριση της αλλαγής. Το πρόγραμμα θα σας εξοπλίσει με μια μοναδική παγκόσμια προοπτική, ώστε να διευρύνετε τους επαγγελματικούς ορίζοντές σας.

Δομή
Η δομή του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων με Έμφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Επιχειρήσεων» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Έλεγχος Πιστώσεων
  • Αποτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση επενδυτικών Αποφάσεων
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
  • Εναλλακτικές Επενδύσεις

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_dioik_epix04.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των επτά (7) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Advanced Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων με Έμφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Επιχειρήσεων» ανέρχεται σε χίλια οχτακόσια (1800) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο