Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Management Accounting and Finance), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Μαρ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_dioik_logis02.html

Σκοπός Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Management Accounting and Finance)» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) και ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). To πρόγραμμα υπόσχεται να βελτιώσει και να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών, προϊσταμένων και ατόμων με επιχειρηματικό και διοικητικό πνεύμα, στους τομείς της κοστολόγησης, της διοικητικής λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.


Δομή

Η δομή του προγράμματος «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Βασικές Αρχές Οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Σχεδιασμός Marketing
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ελεγκτική
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_dioik_logis02.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των οχτώ (8) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Advanced Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

 • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
 • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
 • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» ανέρχεται σε χίλια ενιακόσια πενήντα (1950) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

 

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο