Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος (International Banking and Audit ) , Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
05, Μαρ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_elegk_trap01.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών διεθνών επαγγελματικών τίτλων.
Οι παρούσες οικονομικές συγκυρίες κρίνουν επιβεβλημένη την αξιοποίηση ατόμων με γνώσεις στην ελεγκτική και συγκεκριμένα την ελεγκτική τραπεζών. Στόχος είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να επανεξετάσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών, ώστε να διαχειριστούν – να περιορίσουν τους κινδύνους και να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας.

Δομή
Η δομή του προγράμματος «Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική
  • Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών
  • Διεθνή Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
  • Ρυθμιστικό Πλαίσιο στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου


Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_elegk_trap01.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Advanced Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος» ανέρχεται σε χίλια εξακόσια (1.600) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)


Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο