Φορολογία (Taxation), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
18, Δεκ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_forologia07.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Φορολογία (Taxation)» στοχεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τη λειτουργία και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, καθώς και τις τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων και λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Επίσης, με την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τα αντικείμενα της φορολογικής νομοθεσίας και εν συνεχεία να μπορούν να καταρτίσουν κατάλληλο σχεδιασμό φυσικών και νομικών προσώπων (tax planning).

Δομή
Η δομή του προγράμματος «Φορολογία (Taxation)» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014 (πρώην Κ.Φ.Α.Σ.)
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Φορολογία Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογία Νομικών Προσώπων
 • Αποτίμηση κινδύνου επενδύσεων
 • Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/dip_forologia07.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των οχτώ (8) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Advanced Professional Certificates στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

 • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
 • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
 • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος  «Φορολογία (Taxation)» ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια (1400) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)


Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο