Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ (Financial and Vat Planning), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Φ.Π.Α.
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
06, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_xrim_sxed_fpa08.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ (Financial and Vat Planning)» στοχεύει να καταρτίσει εκπαιδευόμενους ικανούς να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα οικονομικά γεγονότα, να αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, να διαρθρώνουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναλύουν τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ποια είναι η νομοθεσία βάση της οποίας εφαρμόζεται ο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, ενώ θα εξηγήσουμε την έννοια του Φ.Π.Α. και θα εξηγήσουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Τέλος θα διεισδύσουμε στις σημαντικότερες διατάξεις που συνδέονται με το Φ.Π.Α.

Δομή
Η δομή του προγράμματος «Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ (Financial and Vat Planning)» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Φορολογία-Φ.Π.Α
  • Πρακτική Εφαρμογή Φ.Π.Α.
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων.

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_xrim_sxed_fpa08.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ (Financial and Vat Planning)» ανέρχεται σε επτακόσια πενήντα (750) ευρώ. 

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο