Κοστολόγηση (Cost Analyst), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
05, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_kostologisi09.html


Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Κοστολόγηση (Cost Analyst)» σχεδιάστηκε προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως τη δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους. Επίσης, περιγράφονται για κάθε κατηγορία κόστους, η πρακτική μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι διασταυρώσεις στοιχείων με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία κοστολόγησης. Οι εκπαιδευόμενοι κατανοώντας το εργαλείο της κοστολόγησης, θα μπορούν να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις και να μελετούν τις συνθήκες αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας που πρόκειται να επικρατήσουν στο μέλλον: συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας και χαμηλών ονομαστικών αποδόσεων.

Δομή

Η δομή του προγράμματος «Κοστολόγηση (Cost Analyst)» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
  • Λειτουργίες της επιχείρησης
  • Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
  • Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_kostologisi09.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Κοστολόγηση (Cost Analyst)» ανέρχεται σε χίλια διακόσια ογδόντα (1280) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)


Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

 

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο