PRO SEMINARS ΛΑΡΙΣΑ, Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
19, Μαρ 2016
Λήξη
19, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)


Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου για την εξασφάλιση της ενδοομιλικής ισορροπίας των εταιρειών.

Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών

το οποίο περιλαμβάνει 3ωρη ενότητα παρουσίασης και ανάλυσης της θεωρίας των κανόνων του Transfer Pricing καθώς και 5ωρη ενότητα πρακτικής εξάσκησης στην σωστή συγκέντρωση των περιεχομένων του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Στο τέλος του σεμιναρίου

ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να γνωρίζει πότε έχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών  και με ποιο τρόπο θα τεκμηριώσει τις ενδοομιλικές συναλλαγές σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 19 Μαρτίου
09:30 - 17:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Larissa Imperial
Λάρισα, Λεωφόρος Φαρσάλων 182

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

195€ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1
Με 2 συμμετοχές +1 εντελώς δωρεάν

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0.24%.
ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Τζίφας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αγγελική Ζιάγγα
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]


Μέσα από το οκτάωρο σεμινάριο θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

 1. Τι αποσαφηνίστηκε με την ΠΟΛ 1142/2.7.2015;
 2. Τι είναι συνδεδεμένο πρόσωπο;
 3. Ποιος είναι υπόχρεος για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών;
 4. Ποιες είναι οι βασικές ενότητες που εξασφαλίζουν την επάρκεια και την αξιοπιστία του φακέλου;
 5. Ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για να τεκμηριώσω μία ενδοομιλική τιμολόγηση;
 6. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω ώστε να επιλέξω την κατάλληλη μέθοδο;
 7. Πότε μία ενδοομιλική τιμολόγηση είναι συγκρίσιμη με μία ανεξάρτητη; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την συγκρισιμότητα;
 8. Πώς θα κάνω χρήση των εσωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων ώστε να επιτευχθεί αξιόπιστη συγκριτική ανάλυση;
 9. Χρήση εξωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων. Πώς θα εξασφαλίσω ανεξάρτητη και αντικειμενική αναζήτηση;
 10. Πλήθος συγκρίσιμων τιμών. Πώς θα εντάξω ένα ορισμένο πλήθος συγκρίσιμων τιμών – αριθμό παρατηρήσεων σε ένα εύρος τιμών ; Πώς θα επιλέξω το πλέον κατάλληλο διάστημα «ίσων αποστάσεων» που είναι σύμφωνο με τη φορολογική διοίκηση;

Θεματολογία


ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Στην παρούσα ενότητα θα περιγραφεί το νομοθετικό πλαίσιο περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί το Κεφάλαιο Α της ΠΟΛ.1097/9.4.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1144/15.5.2014 και θα αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες που οδηγούν στην υποχρέωση για Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών με βάση και την πρόσφατη νομολογία και όλες τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Στην παρούσα ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία σύνταξης του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών ακολουθώντας βήμα προς βήμα το περιεχόμενο του Φακέλου με βάση τη ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί το Κεφάλαιο Β της ΠΟΛ.1097/9.4.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1144/15.5.2014, και θα σχολιαστούν ιδιαιτέρως τα βασικά σημεία ως εξής:

(α) Γενικό μέρος: Θα αναλυθεί το ελάχιστο περιεχόμενο που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένας φάκελος (Βασικός και Ελληνικός) σχετικά με:

 • τις δραστηριότητες και τη στρατηγική του υπόχρεου
 • την οργανωτική, νομική και λειτουργική δομή
 • την περιγραφή των συνδεδεμένων μερών
 • την περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (φύση των συναλλαγών, ροή τιμολογήσεων και το ύψος των συναλλαγών)
 • τις επιτελούμενες λειτουργίες και κινδύνους που αντιμετωπίζονται
 • την τιμολογιακή ενδοομιλική πολιτική

(β) Συγκριτική μελέτη: Θα αναλυθεί η διαδικασία που ακολουθείται – με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων -  ώστε να τεκμηριωθούν οι υπό εξέταση ενδοομιλικές συναλλαγές σχετικά με:

 • τη χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων
 • την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης
 • τη χρήση του αποδεκτού εύρους τιμών
 • τη χρήση τράπεζας πληροφοριών (σε περίπτωση μη ύπαρξης εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων) και τα κριτήρια επιλογής για την εύρεση ενός αξιόπιστου δείγματος
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο