Ευεπιχειρειν: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Προϊόντων και Yπηρεσιών – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ERP ATLANTIS ALTEC

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
01, Δεκ 2014
Λήξη
01, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Προϊόντων & Yπηρεσιών – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ERP ATLANTIS ALTEC


*** ΈΚΠΤΩΣΗ 10% με έγκαιρη δήλωση/κατάθεση έως 10 ημέρες προ σεμιναρίου = 06/11/2015

Εισηγητές:  

Κριαράς Ι. Ευστάθιος Δρ.,

Διδάκτωρ Οικονομικού  Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κοστολόγος, Σύμβουλος  επιχειρήσεων, Εισηγητής σεμιναρίων με διδακτική  εμπειρία άνω των 15 ετών

Τσιμπρίδου Πελαγία

Πιστοποιημένη σύμβουλος τεχνογνωσίας Εφαρμογών ALTEC με πολυετή επαγγελματική & εκπαιδευτική εμπειρία σε εγκατάσταση-παραμετροποίηση-υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών & εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΡΙΤΗ 17/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες

Διάρκεια 3ημερου 18 ώρες

(Για τις πρώτες 2 ημέρες / 1η + 2η ημέρα – Εισηγητής Δρ. Κριαράς Ι. Ευστάθιος)

(Για την 3η ημέρα – Εισηγήτρια Τσιμπρίδου Πελαγία)

**** Δυνατότητα επιλογής συμμετοχής ΜΟΝΟ στην 1η+2η ημέρα (12ωρο) ή και στις 3ημέρες (18ωρο)

 

Απευθύνεται σε:  

 • Στελέχη και Υπαλλήλους Οικονομικών και Λογιστικών υπηρεσιών Επιχειρήσεων & Οργανισμών,
 • Οικονομικούς Διευθυντές/Συμβούλους επιχειρήσεων, Διευθυντές παραγωγής,    Προϊσταμένους Λογιστηρίου
 • Λογιστές,
 • Υπεύθυνους Κοστολόγησης, Υπεύθυνους Αποθήκης και Διακίνησης, Υπεύθυνους Παραγωγής,  Logistics πωλήσεων
 • Ελεγκτές  
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και όσους ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και τιμολογιακή πολιτική

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Σκοπός σεμιναρίου:  

Να ενημερώσει για την κοστολογική δομή και να περιγράψει τις διαδικασίες κοστολόγησης στην επιχείρηση, να γίνει κατανοητή η λειτουργία της Ομάδας 9 και η μεθοδολογία εσωλογιστικού προσδιορισμού των βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων.

Να αναλύσει βασικά ζητήματα κοστολόγησης, να περιγράψει την τεχνική της και να αναλύσει το Κόστος ως βασικό παράγοντα στον προσδιορισμό των κερδών της επιχείρησης.

Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις μηχανογραφημένης κοστολόγησης στην πράξη με εφαρμογή θεωρίας πάνω σε μια από τις πιο γνωστές λογιστικές εφαρμογές της ΑLTEC.

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

 

Ενότητα Α (1η + 2η ημέρα)

(ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2015 + ΤΡΙΤΗ 17/11/2015 (16:00-22:00) – Κριαράς Ι. Ευστάθιος

Όλες οι ενότητες θα αναπτυχθούν με ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σχετικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης σε Βιομηχανίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

 • Λειτουργική Διάρθρωση Επιχείρησης
 • Διακρίσεις Κόστους
 • Κύρια Κέντρα Κόστους – Βοηθητικά Κέντρα Κόστους
 • Πλήρες Κόστος
 • Μεταβλητό ή Άμεσο Κόστος
 • Κοστολόγηση κατά Προϊόν
 • Κοστολόγηση κατά Φάσεις
 • Κοστολόγηση Συμπαράγωγων - Υποπαράγωγων
 • Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών
 • Κοστολόγηση Εμπορικής Εταιρείας
 • Σύνδεση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κοστολόγησης
 • Σύνδεση Αποθήκης και Κοστολόγησης
 • Σύνδεση Γενικής Λογιστικής και Κοστολόγησης
 • Απογραφή – Αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Κοστολόγηση και λήψη Αποφάσεων
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Κοστολόγηση
 • Λογιστική – Φορολογική και Κοστολογική αντιμετώπιση της καταστροφής των αποθεμάτων, των δειγμάτων, της αυτοπαράδοσης και της ιδιοχρησιμοποίησης των αποθεμάτων
 • Διαδικασία προσδιορισμού του βραχυχρόνιου και ετήσιου κόστους καθώς και προσδιορισμός βραχυχρόνιων και ετήσιων αποτελεσμάτων
 • Όλες οι ενότητες θα αναπτυχθούν με πρακτικές εφαρμογές

 

Ενότητα Β (3η ημέρα)

(ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 (16:00-22:00) – Τσιμπρίδου Πελαγία

ALTEC – ΕRP ATLANTIS

Εκπαίδευση Εσωλογιστικής Κοστολόγησης (Παραγωγή – Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση):

Εισαγωγικό

Συσχέτιση διαδικασιών Εμπορικής Επιχείρησης με αντίστοιχες εργασίες τις εφαρμογής

Διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των Στόχων Μηχανογραφικής Λειτουργίας της Εσωλογιστικής Κοστολόγησης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση

Βασικές Καταχωρήσεις

Καταχώρηση Προδιαγραφών Παραγωγής

Καταχώρηση παραστατικών προδιαγραφής

Καταχώρηση άρθρων λογιστικής με φύλλο μερισμού στην αναλυτική λογιστικής

Λογιστική – Αναλυτική Λογιστική

Βασικά Θέματα (κατανόηση αντικειμένου, βασικοί χειρισμοί, μηχανισμοί κατανομής δαπανών, Φύλλα Μερισμού)

Ειδικά Θέματα Αναλυτικής Λογιστικής (Ημερολόγια, Αντικριζόμενοι, έννοιες επιμερισμού, καταλογισμού και αναμερισμού, ποσοστά κατανομής κ.λ.π.)

Παραγωγή

Βασικοί Χειρισμοί εκτέλεσης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση

Ειδικοί Χειρισμοί εκτέλεσης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση

Ειδικά Θέματα Συμπαράγωγα - Υποπροιόντα

Εσωλογιστική Κοστολόγηση

Βασικοί Χειρισμοί Εμπορικής Εσωλογιστικής σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση

Βασικοί Χειρισμοί Βιομηχανικής Εσωλογιστικής σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση

Παραμετροποίηση Εμπορικής Εσωλογιστικής

Παραμετροποίηση Βιομηχανικής Εσωλογιστικής

Ειδικά Θέματα

Συμφωνία Εμπορικού – Γενικής Λογιστικής  – Αναλυτικής λογιστικής

Έλεγχοι στο Εμπορικό Κύκλωμα

Συμφωνία Εμπορικού Κυκλώματος με Γενική Λογιστική

Συμφωνία Γενική Λογιστικής με Αναλυτική Λογιστική

Συμφωνία Εμπορικού Κυκλώματος με Αναλυτική Λογιστική

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου &
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνίες - Ώρες & Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΡΙΤΗ 17/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες

(Για τις πρώτες 2 ημέρες Εισηγητής Κριαράς Ι. Ευστάθιος)

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες

(Για την 3η ημέρα – Εισηγήτρια Τσιμπρίδου Πελαγία)

Διάρκεια 3ημερου 18 ώρες

 

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, ΑκρόποληΑθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Αξία Συμμετοχής:

Επιλογή συμμετοχής ΜΟΝΟ στις 2 ημέρες

( 16/11/2015 + 17/11/2015 - 12 ώρες)

 

Επιλογή συμμετοχής ΚΑΙ στις 3 ημέρες

( 16/11/2015 + 17/11/2015 + 18/11/2015 - 18 ώρες)

 

ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

Άνεργοι – Φοιτητές: Ειδική τιμή συμμετοχής

ΠΑΡΟΧΗ: Στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

*Προϋποθέσεις: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης

 •  ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για την καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων!
 • Τρόπος πληρωμής: ΜΟΝΟ με Κατάθεση σε Τράπεζα

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%  

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ: έως τις 09/11/2015

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο