ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ν.4308/2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
15, Οκτ 2015
Λήξη
15, Οκτ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ    Κ Ρ Α Τ Σ Η        ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • ΤΚ 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΗΛ 210 9817047 FAX 9848594 e-mail [email protected] 

Ε Ι Δ I K Α   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α 

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων 
και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 [17.00 – 21.30]

- ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ν.4308/2014
Εισηγητής:  κος Γιώργος Κορομηλάς  (συγγραφέας - φοροτεχνικός)

- Κατηγορίες οντοτήτων, λογιστικά συστήματα, σχέδια λογαριασμών
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποσβέσεις, έλεγχος απομείωσης
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις, Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
- Προσδιορισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, χρηματοοικον. καταστάσεις
- Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων, απογραφή & επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών
ειδικός κωδικός για κατέβασμα ηλεκτρονικού αρχείο 400 σελίδων με υλικό που αφορά τα ΕΛΠ

ΞΕΝΟΔ. PARK RADISSON (Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα) ● ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 60 ευρώ  
Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο

- Δ Ω Ρ Ε Α Ν  η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ AGENDA 2015 με 400 σελίδες για όλα τα φορολ. θέματα ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο -  πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    -   ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047  ●  fax 98.48.594  ●  e-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο