ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. Τριημερίδα Ε.Λ.Π. - Κλείσιμο Ισολογισμού στην πράξη. Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
30, Σεπ 2015
Λήξη
02, Οκτ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Τριημερίδα Ε.Λ.Π.  -  Κλείσιμο Ισολογισμού στην πράξη. Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται ουσιαστικά με το ετήσιο κλείσιμο των Ισολογισμών στις επιχειρήσεις. 
 

Εισηγητής Αλτιπαρμάκης Χρήστος

Πτυχιούχος οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντικό οικονομικό στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, Μέλος της Φορολογικής επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε φορολογικά θέματα.

Χρόνος Διεξαγωγής: 1η ημέρα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 17:00 μ.μ. - 22:00 μ.μ ( Θεωρία και παραδείγματα )

Χρόνος Διεξαγωγής: 2η ημέρα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 17:00 μ.μ. - 22:00 μ.μ ( Πρακτικό μέρος με εύλογες αξίες )

Χρόνος Διεξαγωγής: 3η ημέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 17:00 μ.μ. - 22:00 μ.μ ( Κλείσιμο Ισολογισμού με ασκήσεις )


Τόπος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου

 Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα

 www.pasde.gr

 

 

 

Κόστος Συμμετοχής για Μη Μέλη 80€ ( έχει συμπεριληφθεί ΦΠΑ )
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

θεματολογία του σεμιναρίου :

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στον νόμο 4308/2014 συμπεριλαμβανομένων των ΠΟΛ. 1002 και 1003 και θα αναλυθούν με παραδείγματα οι εύλογες αξίες και η μετάβαση στις οικονομικές καταστάσεις ( από Ε.Γ.Λ.Σ. -> στα Ε.Λ.Π. ) πιο συγκεκριμένα :


- Πεδίο εφαρμογής
- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων με παραδείγματα
    Πολύ μικρές οντότητες
    Μικρές οντότητες
    Μεσαίες οντότητες
    Μεγάλες οντότητες
- Λογιστικό σύστημα 
- Λογιστικά αρχεία
    Αρχείο Ενσώματων & Άυλων περιουσιακών στοιχείων
    Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους
    Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων
    Αρχείο λογαριασμών
- Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
- Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
- Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
- Τιμολόγιο πώλησης 
    περιεχόμενο τιμολογίου
    απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
    Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
- Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
    Εκδιδόμενα στοιχεία
    Χρόνος έκδοσης στοιχείων
- Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
- Αυθεντικότητα τιμολογίου
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
    Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
    Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Κανόνες επιμέτρησης με παραδείγματα
    Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
    Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
    Αποσβέσεις
    Χρηματοδοτική μίσθωση
    Λειτουργική μίσθωση
- Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
- Yποχρεώσεις
    Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
    Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
    Προβλέψεις
- Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
    Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
    Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
    Αναβαλλόμενοι φόροι
- Μετάβαση από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ με παραδείγματα
    Επιμετρήσεις
    Αναπροσαρμογές αξιών και μετατροπή σε συγκρίσιμες αξίες
    Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης,
- Κατάσταση αποτελεσμάτων
- Καθαρή θέση
- Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
- Προσάρτημα
- Απλοποιήσεις και απαλλαγές
- Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
    Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
    Απαλλαγή ενοποίησης
    Κανόνες κατάρτισης
    Σημειώσεις
- Μεταβατικές διατάξεις
- Παραρτήματα


Μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας του συλλόγου ( DVR cloud technology ) παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου κατά την live παρουσίαση να μπορούν να επαναλάβουν το σημείο της εισήγησης που επιθυμούν. Επίσης μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή να εκτυπώσετε άμεσα το πιστοποιητικό παρακολούθησης και το φορολογικό παραστατικό συμμετοχής του σεμιναρίου. Τέλος μπορείτε να υποβάλλεται τις ερωτήσεις σας είτε μέσω της αποστολής γραπτού ερωτήματος στην πλατφόρμα είτε μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική παρέμβαση) απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και την ολοκλήρωση της εισήγησης θα απαντηθούν ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες και θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες μαζί με τις σημειώσεις και τα ηχητικά αποσπάσματα των ερωτήσεων - απαντήσεων του σεμιναρίου.


Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στο σεμινάριο μπορούν να επιλέξουν για την εγγραφή τους τον παρακάτω σύνδεσμο  

Επιλογή Εγγραφή σε σεμινάριο

 

 

 

 

και θα αποσταλεί στο email τους, οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου.

Οι κωδικοί παρακολούθησης εκτός από email θα σας αποσταλούν και με sms για αυτό και πρέπει να αναγράψετε σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 4601 7214 3000 5143 07 2490 685
Δικαιούχος: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης ΠΑ.Σ.Δ.Ε.

Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: [email protected]
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.

 


Κατόπιν θα κάνετε εγγραφή στο σεμινάριο από
ΕΔΩ 

 

 

συμπληρώνοντας σωστά τα στοιχεία σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Με την αποστολή των κωδικών εισόδου στο email σας μπορείτε να κάνετε είσοδο στην αίθουσα του σεμιναρίου από ΕΔΩ

 

 

Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής είτε της συνδρομής μέλους είτε της απλής συμμετοχής στο σεμινάριο μέσω κάρτας ( viva payments )επιλέγοντας τον παρακάτω ασφαλή σύνδεσμο

 Πληρωμή με κάρτα

 

 

 

Πώς θα γίνω μέλος του συλλόγου ; 
Μέσα από το site του Συλλόγου στο www.pasde.gr στη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν τα μέλη του συλλόγου μας. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο είναι 150€ καθώς έχει συμπεριληφθεί ΦΠΑ.


Γιατί να γίνω μέλος ;
Διότι οι συνδρομητές του συλλόγου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που διοργανώνει ο σύλλογος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν χωρίς πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις. Η συνδρομή ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής και για 365 ημέρες.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο