ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - June 2011

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Globaltraining
Υπεύθυνος/η :
Χριστιάνα Μιχαηλίδου
Διεύθυνση :
Λεωφ Μεσογείων 265
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 15451
Phone :
210-6722868
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
04, Απρ 2011
Λήξη
22, Ιουν 2011
Εισηγητές
Τίτλος

Στόχος :

  • Η παρουσίαση των λογιστικών αρχών που διέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και η εξοικείωση των στελεχών με τις έννοιες και την φιλοσοφία τους.
  • Η ανάλυση των τροποποιήσεων και βελτιώσεων που υπέστησαν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ το 2008, 2009 και 2010, με πιο σημαντικές τις μεταβολές σε θέματα όπως:

  1. την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  2. την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  3. το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε μετοχές, αξιόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία κ.λ.π.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο