Ευεπιχειρειν: Οδηγός Συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Τεχνικά θέματα - Συμβάσεις προμηθειών
Τίτλος
Εναρξη
01, Δεκ 2014
Λήξη
01, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Οδηγός Συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ –

Διαδικασίες - Σύναψη – Κατάρτιση και Σημεία προσοχής στην πράξη

 

Εισηγητής:  

Βάλβης Κωνσταντίνος

Σύμβουλος  Μηχανικός, παρέχων υπηρεσίες συµβούλου Energy management, Ανάπτυξης έργων  ΑΠΕ, Ανάπτυξης και Εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας & ασφάλειας καθώς και εκπόνηση τεχνοοικονοµικών μελετών. Εκπαιδευτής με πολυετή διδακτική εμπειρία σε τεχνικά µαθήματα ΤΕΙ Πειραιά και σε ΚΕΚ & ΙΕΚ. καθώς επίσης και Εισηγητής σε πλήθος ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων μέσω της SINGULARIS και άλλων διοργανωτριών εταιριών

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2015 (16:00-22:00) – Διάρκεια: 6 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

·         Στελέχη προμηθειών, Project Managers, Στελέχη logistics, Contract administrators,

·         Ανώτερα & ανώτατα στελέχη τεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και

·         σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στην Διαχείριση των προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Σκοπός Σεμιναρίου:  

Το σεμινάριο περιγράφει τις  Διαδικασίες για  Προμήθεια  αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία  μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης.

Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα “best practices’’, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια ζωής της σύμβασης (contract life cycle).

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

•           Είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κύριο ρόλο που έχουν οι συμβάσεις στην διαχείριση μιας τεχνικής εταιρείας και στις σχέσεις πελάτη- προμηθευτή.

•           Καταρτίζουν βασικό σχέδιο  προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών ανάλογα με το έργο και τον γενικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

•           κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές, πολιτικές, τεχνικές και κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις.

•           Διαπραγματεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων συνάπτονται οι συμβάσεις.

•           Διαχειρίζονται κατάλληλα τις συμβάσεις και να γνωρίζουν το πότε και πώς να τις ανανεώνουν, τροποποιούν ή ολοκληρώνουν.

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα:  

 • Power Point
 • Εισήγηση με Διαδραστική Συζήτηση
 • Ασκήσεις Πρακτικής

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου:  

Εισαγωγή

Γενικά περί συμβάσεων –προμήθειες –υπηρεσίες,

 

Διαχείριση προμήθειας

 • Συναφείς ορισμοί & Βασικές Αρχές που διέπουν τις Προμήθειες
 • Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση ενός έργου και στον ετήσιο σχεδιασμό μιας επιχείρησης.
 • Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης.
 • Ιστορία μιας ιδανικής προμήθειας,
 • Γενίκευση  των ορισμών και αρχών μια προμήθειας
 • Δημιουργία-Διαχείριση  τμήματος συμβάσεων –προμηθειών
 • Προσδιορισμός και ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών
 • Προγραμματισμός & Οργάνωση Εργασιών – Στάδιο αρχικού εντοπισμού αναγκών, διαμόρφωση αναλυτικών προδιαγραφών

 

Σύνταξη Ζήτησης προσφοράς

 • Εντοπισμός ανάγκης,
 • Σύνταξη προδιαγραφής του ζητούμενου προϊόντος –υπηρεσίας
 • Διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
 • Επιλογή & Αξιολόγηση Προμηθευτών / Προσφορών
 • Εφαρμογή Διαπραγματευτικών τεχνικών για την σύναψη Σύμβασης
 • Ανάθεση του έργου & υλοποίηση της τελικής συμφωνίας – Συμβατικό Στάδιο
 • Έλεγχος της πορείας των εργασιών & Παρακολούθηση της Σύμβασης – Μετασυμβατικό Στάδιο

 

Διαχείριση & Κατάρτιση Συμβάσεων

 • Ο ρόλος των Συμβάσεων στις Αγοραστικές διαδικασίες – Βασικές Απαιτήσεις
 • Σχεδιασμός Συμβάσεων και η χρησιμότητα τους.
 • Βασικά συστατικά Στοιχεία Συμβάσεων
 • Τύποι Συμβάσεων
 • Τεχνικές κατάρτισης Συμβάσεων
 • Ανάλυση των εμπορικών & ειδικών όρων της Σύμβασης
 • Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στις Συμβάσεις (Risk Management Process) και Μέθοδοι Τιμολόγησης
 • Τήρηση Αρχείου Συμβατικών εγγράφων
 • Διαχείριση Αλλαγών - Τροποποιήσεις, Ανανεώσεις και Προσθήκες στη Σύμβαση
 • Διαδικασία κλεισίματος της Σύμβασης

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου &
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνίες - Ώρες & Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

·                     ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2015 (16:00-22:00) – Διάρκεια: 6 ώρες

 

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης).

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Αξία Συμμετοχής:

ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

ΆΝΕΡΓΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής

*Προϋποθέσεις: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα

ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

 • Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης
 • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για την καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων!
 • Τρόπος πληρωμής: ΜΟΝΟ με Κατάθεση σε Τράπεζα

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ: έως τις 19/10/2015

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

 Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

 

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο