ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
29, Σεπ 2015
Λήξη
30, Σεπ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

μία εφαρμογή για την αντιμετώπιση του φορολογικού έλεγχου.

 

Σε τι χρησιμεύει: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να παρέχει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση του βιβλίου αποθήκης, που θα ισχύσουν από το 2015. Μέσα από εφαρμογές που υλοποιούνται σε EXCEL, οι συμμετέχοντες μπορούν, να τηρούν σωστά την αποθήκη και να ανταποκριθούν, σε όλους τους ελέγχους.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως επίσης σε όσους έχουν την ευθύνη της τηρήσεως της αποθήκης, φορολογικά και διαχειριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο αποθήκης και το παραγωγής - κοστολογίου απρόσκοπτα. Θα μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:


Έννοια του βιβλίου αποθήκης.

Τρόπος τηρήσεως.

Παραστατικά..

Αποθηκευτικοί χώροι.

Ποσοτικές και αξιακές συμφωνίες.

Ειδικά θέματα αποθηκών.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

 

Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και ο τρόπος αντιμετώπιση του. Θα δοθούν έντυπα αλλά και διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο στην αποθήκη στο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους για να κάνουν το κλείσιμο του 2013, του 2014 ή όποιας χρήσεως θέλουν και να μορφοποιήσουν το 2015, στο πρόγραμμα ¨ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ¨

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                               Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112 - ΣΕΙΡΑ 53η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         29&30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΤΡΙΤΗ&ΤΕΤΑΡΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          200 €

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112  - ΣΕΙΡΑ 54η– ΠΡΩΙΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 900 -1600

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         200 €

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο