Ευεπιχειρείν: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν.89 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΝΟΜΙΚΗ Αντιμετώπιση Ειδικών θεμάτων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ναυτιλιακή Λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
26, Νοε 2015
Λήξη
27, Νοε 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν.89 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΝΟΜΙΚΗ Αντιμετώπιση Ειδικών θεμάτων 


 *** ΈΚΠΤΩΣΗ 10% με έγκαιρη δήλωση/κατάθεση έως 10 ημέρες προ σεμιναρίου = 16/11/2015

Εισηγητές:  

Λεβεντάκης Δημήτρης,

Απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών  (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση & πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος Ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ζησίμου Β. Θεολόγος 

Δικηγόρος & Νομικός Σύμβουλος με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο των επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία.

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 

 • ΠΕΜΠΤΗ 26/11/2015 (16:00-22:00) & 
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015 (16:00-22:00)
 • – Διάρκεια 2ημερου 12 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

 • Στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
 • Διευθυντικά στελέχη των εν λόγω εταιρειών,
 • Τραπεζικούς,
 • Στελέχη Δημόσιων οργανισμών,
 • Αναλυτές οικονομικών καταστάσεων,
 • Ελεύθερους επαγγελματίες, Λογιστές, Δικηγόρους και γενικά σε όλους αυτούς που εργάζονται στο χώρο της Ναυτιλίας

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

 Ενότητα: Λογιστική & Φορολογική παρακολούθηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Λεβεντάκης Δημήτρης

 • Η έννοια του πλοίου και η εκμετάλλευση του
 • Τρόποι εκμετάλλευσης των πλοίων
 • Μορφές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Αντικείμενο εργασιών – Ναυτιλιακής Επιχείρησης 
 • Συμβάσεις εκμετάλλευσης πλοίων για την εκτέλεση μεταφορών φορτίων Ναύλωση –Χρονοναύλωση - Ναύλωση κατά ταξίδι.
 • Έννοια & Αντικείμενο της Ναυτιλιακής Λογιστικής
 • Λογιστικό Σύστημα – Λογιστικά Βιβλία – Λογαριασμοί Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις Ελληνικές του άρθρου 13 του Ν. 2687/53 και ειδικές μορφές αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Όλες οι πρόσφατες Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των ναυτιλιακών εταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 27/75
 • Νέες Διατάξεις που αφορούν τον Ναυτιλιακό κλάδο στα πλαίσια της πρόσφατης συμφωνίας χρηματοδότησης και του  νόμου Ν.4336/2015, ΦΕΚ Α 94/14-8-15, στον οποίο περιέχονται διατάξεις, που αφορούν την Ναυτιλιακό κλάδο, και συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

Ι. Αύξηση συντελεστών του φόρου χωρητικότητας πλοίων για μια ακόμη πενταετία (2016-2020) και πάλι με το αντίστοιχο ποσοστό 4% ετησίως για τα πλοία του άρθρου 13 του Ν 2687/53.

ΙΙ. Προσαύξηση με το αντίστοιχο ποσό (4%), και στους συντελεστές εισφοράς του Ν. 29/75 δηλ. πλοία που έχουν ναυπηγηθεί πριν την ημερομηνία σε ισχύ του Νόμου αυτού (22-4-15), και νηολογούνται στο Ελληνικό νηολόγιο.

ΙΙΙ. Επέκταση του καθεστώτος καταβολής έκτακτης εισφοράς στις ναυλομεσιτικές εταιρίες και αύξηση των συντελεστών της επί του συνολικά εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.

ΙV. Επέκταση ρυθμίσεων Ν.27/75 και σε μη φορτηγά πλοία υπό σημαία Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Στον εν λόγω Νόμο γίνεται επίσης αναφορά στην Δέσμευση της Κυβέρνησης για την υιοθέτηση περαιτέρω δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων από τον Οκτώβριο του 2015, στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρονται «σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου», και «επέκταση της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018».

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Παρακολούθηση χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό
 • Ειδικότερα θέματα φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
 • Ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής
 • Παρακράτηση φόρου Μισθωτών υπηρεσιών σε ημεδαπά και αλλοδαπά πληρώματα
 • Φορολόγηση Ελλήνων Ναυτικών για το παγκόσμιο εισόδημα τους για αμοιβές Αξιωματικών και Πληρώματος από Πλοία με ξένη σημαία.

 

Ενότητα: Νομική αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Ζησίμου Θεολόγος 

 • Ευθύνη  μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων για την πληρωμή των φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο.
 • Τι σημαίνει «αλληλέγγυα ευθύνη» τους έναντι του Δημοσίου.
 • Ευθύνη των μετόχων της εταιρείας.
 • Συνοπτική επεξήγηση και παράθεση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο – Τι σημαίνει «Ταμειακή Βεβαίωση» και τι «Ατομική Ειδοποίηση» σε σχέση με τους διοικούντες εταιρεία που οφείλει στο Δημόσιο. 

Μέτρα του Δημοσίου κατά των οφειλετών-Διοικητών εταιρειών 

 • Αναγκαστική κατάσχεση, συντηρητική κατάσχεση, απαγόρευση χορήγησης εγγράφων για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ηλεκτρονική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, δέσμευση του 50% των καταθέσεων και πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου θυρίδων, κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων, πελατών).
 • Συνοπτικά η διαδικασία άμυνας του οφειλέτη ενώπιον Δικαστηρίων.
 • Φορολογικά αδικήματα (μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, φοροδιαφυγή με παράλειψη υποβολής/υποβολής ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, φοροδιαφυγή για μη απόδοση/ανακριβή απόδοση φπα και παρακρατουμένων φόρων, τελών ή εισφορών, πλαστά - εικονικά και νοθευμένα φορολογικά στοιχεία). 

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου &
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνίες - Ώρες & Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

 • ΠΕΜΠΤΗ 26/11/2015 (16:00-22:00) & 
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015 (16:00-22:00)

  – Διάρκεια 2ημερου 12 ώρες

 

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, ΑκρόποληΑθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Αξία Συμμετοχής:

   για Λογιστές/Λογιστικά γραφεία – Φυσικά πρόσωπα * (Απαλλαγή ΦΠΑ Βάσει Ν.4346/20-11-2015)

  για Εταιρίες * (Απαλλαγή ΦΠΑ Βάσει Ν.4346/20-11-2015)

ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

Άνεργοι – Φοιτητές: Ειδική τιμή συμμετοχής

ΠΑΡΟΧΗ: Στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

*Προϋποθέσεις: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης

 • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για την καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων!
 • Τρόπος πληρωμής: ΜΟΝΟ με Κατάθεση σε Τράπεζα

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%  

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ: έως τις 19/11/2015

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

  

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο