ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Σαββατοκύριακου-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
26, Oct 2019
Λήξη
22, Dec 2019
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται :  

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία.

Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ


Σκοπός : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών

 

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

Παρέχεται  Αντίστοιχη Βεβαίωση

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :


1)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Α)

 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 •   Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας 2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας
 •  Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Β)

Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:

 •  Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1Η πρόσληψης  στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :

·         Αρχικός Πίνακας

·         Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης


 •  Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
 • Έντυπο Ε9 (ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


 2)Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:

 •  Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :

·         Αρχικός Πίνακας

·         Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης

·         Ετήσιος πίνακας

·         Συμπληρωματικός ωραρίου

·         Τροποποιητικός αποδοχών

·          αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού
 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
 Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού

                       Βάρδιες/ΡΕΠΟ

 •   Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )

 

 •   Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις(Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7):

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)

·         Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)

·         Εκκαθάριση μισθού/δώρων

·         Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης

 

    Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς   (Έντυπο Ε6)

·         Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων

·         Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)

·         Προστασία εργαζομένων από απόλυση(διάρκεια-κατηγορία)

·         Όρια ομαδικών απολύσεων

·         Φορολογία αποζημίωση απόλυσης

·         Εκκαθάριση μισθού/δώρων

·         Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

 

    Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου   (Έντυπο Ε7)

 •   Έντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση

·         Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια-Ανάλυση)

·         Βιβλίο υπερωριών                                     

 

 • Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)

Ηλεκτρονική καταχώρηση(Διάρκεια –Ανάλυση)

Βιβλίο Αδειών

Αίτηση Αδείας

Αποζημίωση μη ληφθείσης  άδειας

Δικαιούμενες μέρες άδειας

 Χρόνος χορήγησης άδειας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


3)Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)

 

√ Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)

√ Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας

√ Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)

√ Νύχτα / εκτός έδρας / bonus

√ Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)

√ απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης 

  Άδειες

 • Κανονική άδεια
 • Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)
 • Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
 •  Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ

 Ασθένεια

 •   Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
 •  Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση)

  Αργίες

 • Υποχρεωτικές
 • Προαιρετικές
 • Κατ’ εθίμων
(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)


Υπολογισμός Ταμείων :

Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία

Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων

Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).

 Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.

  Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :

Υπολογισμός ΦΜΥ

Πληρωμή φόρου

Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών

Λοιπές Υποχρεώσεις

       √ Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης

       √ Λογιστικών άρθρων

       √ Απόδειξη πληρωμής

       √ Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)

      √ Δικαιολογητικά για συνταξιούχους

 Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

 (παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)

                                                  Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)

 Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή Ετήσιου-Αρχικού Πίνακα –

 Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν  )

 Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια )

 

   Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ,  ΙΕΚ
• Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
• Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών  Μηχανογράφηση Εργατικών:

       UNION

      Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  του προγράμματος της Εταιρείας UNION.

Συνταξιοδότηση

 


4) Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία:

Α. Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).

 

Β. Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

 

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!

Επίσης Σας Προτείνουμε :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ  - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Διάρκεια : 2,5 μήνες (80 ώρες)

Στόχος : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών ΠροσώπωνΕργατικών

 


 

 

 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο