Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
03, Αυγ 2015
Λήξη
04, Αυγ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

μία εφαρμογή δομημένη, στις σύγχρονες τεχνικές κόστους.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να:

γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το κατάλληλο εργαλείο για λήψη αποφάσεων.

μετρήσουν το πραγματικό κόστος το οριακό και το εκταμιεύσιμο.

αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση της παραγωγής.

αναπτύξουν τεχνικές, για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη

μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε προϊόντος, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος και ανάπτυξη.

Να απόκτηση η επιχείρηση μας υψηλή κερδοφορία.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του mis. όπως λειτουργεί για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C.

Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου

Η Τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων. κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού. μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών. με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών. τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του a.b.c.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση. υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. τρόπος λειτουργιάς τους.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. activity based management.

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. οριακό, εκταμιεύσιμο.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: κόστους και κερδοφορίας.


 

5ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων: ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Εργαλεία μέτρησης της σπατάλης: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking στην παραγωγή και με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης:

στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.


στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως και μειώσεως του κόστους. Οι διαδικασίες, θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:            ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1131 - ΣΕΙΡΑ 38η - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ:                           Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                    3-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΗΜΕΡΕΣ                                ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     200 €

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο