ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
16, Oct 2018
Λήξη
10, Jul 2019
Εισηγητές
Τίτλος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Ημερομηνία Έναρξης : 16/10/2018 (Τμήμα Απογευματινό)

Διάρκεια :  Οκτώβριος έως Ιούλιος   (315 ώρες)

Διεξαγωγή : Τρίτη-Πέμπτη

Ώρα Έναρξης : 18:00

Ώρα Λήξης : 21:30

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα


Απευθύνεται :  

Α) Σε Αποφοίτους Λυκείου και Λοιπών Σχολών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν σε περιβάλλον Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου, σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία Απλογραφικής μεθόδου με ταυτόχρονη εφαρμογή των Εργατικών. 

Β) Σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων που επιθυμούν συνολική επιμόρφωση στη Λογιστική. 

Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου, Απλογραφικής Μεθόδου και Εργατικών  που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών και τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία με πλήρη  Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή – Λογιστή σε Οργανωμένα Λογιστήρια Διπλογραφικής Μεθόδου και Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

Παρέχεται Αντίστοιχη  Βεβαίωση

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 


Σημαντική Σημείωση : Μπορείτε να επιλέξετε εσείς τις ενότητες του σεμιναρίου που θα παρακολουθήσετε και το κόστος να διαμορφωθεί ανάλογα.

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που σας παρέχουμε!

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 


Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

(Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )


ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

 «Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  :

 •      Στις Εργασίες Λογιστή

-          Στην σύσταση Εταιριών

-          Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης

-           Κάθε μέρα

-          Τέλος του μήνα

-          Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)

-          Στη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π 

ΜΕΡΟΣ Α

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές Έννοιες Νόμου
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 •    Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
 •   Ένταξη Επιχειρήσεων στη Διπλογραφική Μέθοδο
 •   Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 •   Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
 •   Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.    
 •   Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής

Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές

 • Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων

Εργασίες Βοηθού Λογιστή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

 • Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
 • Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
 • Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
 • Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
 •  Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση Συναλλαγματικών
 • Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
 • Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
 •  Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Διαχείριση Εξαγωγών
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
 • Αγορά Παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 • Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υπολογισμός Προβλέψεων
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΕΡΟΣ Β

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

 2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)  
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών

3) Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

 • Αποσβέσεις-Υπολογισμός και Λογαριασμός Αποσβέσεων-Διαχείριση Μητρώου Παγίων
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Λειτουργική Μίσθωση
 • Εύλογη άξια
 • Πώληση παγίου ή καταστροφή
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
 • Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Επενδυτικά ακίνητα
 •  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

4)  Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
 • Εύλογη αξία
 • Πώληση
 • Διαχείριση Προβλέψεων
          - Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν. 4172/2013
 • Διαχείριση Μεταβατικών λογαριασμών
 • Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (Χρεογράφων ,Μετοχών, Ομολόγων κλπ)

5) Επιμέτρηση Αποθεμάτων

 • Αποτίμηση Μενόντων

- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους κλπ )

          - Κόστος Πωληθέντων

6)  Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

7) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82  Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)

8) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος

 • Πίνακας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης –Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές
 • Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη Δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
 • Διαχείριση Προκαταβολών Τρέχουσας Χρήσης – Παρελθούσης Περιόδου
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη Εντύπου Ε3

9) Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π

10) Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών  Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

11) Καταβολή Φόρου Εισοδήματος

12) Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών

13) Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους.


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

 

 • Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
 • Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
 • Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Χρήση προγράμματος :

 «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS

 


Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ  - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

 

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

Διαδικασίες σύστασης και διακοπής εργασιών Προσωπικών Εταιρειών (Ατομικών – ΟΕ – ΕΕ)

-          Ενάρξεις  ατομικών επιχειρήσεων

-          Διακοπή επαγγέλματος ατομικών επιχειρήσεων

-          Ενάρξεις  νομικών προσώπων  ΟΕ – ΕΕ

-          Καταστατικά

-          Διακοπή δραστηριότητας

Διαδικασία , Σημειώσεις , Έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

Διαδικασία πρακτικών εφαρμογών για Επαγγελματίες

Πρακτικές Εφαρμογές  1. (Επαγγελματίες) (ΠΟΛ 1120/25.4.14)

-          Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

-          Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος συμβολαιογράφου

-          Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα

-          Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή κλπ  

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

Διαδικασία πρακτικών εφαρμογών Ατομικών Επιχειρήσεων

Πρακτικές Εφαρμογές  2.  (Ατομικές Επιχειρήσεις - Εμπορικές)

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ - Prorata , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

-          Διαχείριση Περιπτέρου

-          Διαχείριση Εστιατορίου

-          Διαχείριση Φαρμακείου

-          Διαχείριση Εισαγωγικής Επιχείρησης

-          Διαχείριση Μικτής Επιχείρησης

-          Διαχείριση ΤΑΧΙ

 

Διαδικασία πρακτικών εφαρμογών Επιχειρήσεων

Πρακτικές Εφαρμογές  3.  (Εταιρίες)

-          Διαχείριση Ο.Ε Παροχή Υπηρεσιών

-          Διαχείριση Ε.Ε Εμπορική επιχείρησης

-          Διαχείριση Ε.Ε Μικτή επιχείρησης

-          Διαχείριση Καθεστώς Απαλλασσόμενων

-          Διαχείριση Παιδικού Σταθμού

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 


Εφαρμογές Μηχανογράφησης Απλογραφίας (Πρόγραμμα UNION)

Όλες οι εφαρμογές θα συνοδεύονται από τις ανάλογες εγκυκλίους και μεταβολές με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους. 

Πρακτικές Εφαρμογές συμπλήρωσης δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων

Δηλώσεις (Ατομικών Επιχειρήσεων)

-          Βιβλίο Εσόδων Εξόδων Μηχανογραφημένο

-          Επαγγελματίας Λογιστή  -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

-          Επαγγελματίας Ιατρός -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

-          Επαγγελματίας Εκμετάλλευση ταξί  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

-           Επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

-          Επαγγελματίας - Ασφαλιστής  - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ε1 –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 

-          Άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης (εμπορική – βιομηχανική), εστίαση εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κλπ -  Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ε1 –Κατάσταση   Φορολογικής Αναμόρφωσης 

 

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων  Βάσει ΕΛΠ

Δηλώσεις Εταιριών

-          Διαχείριση Ο.Ε Δικηγορική εταιρεία - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 

-          Διαχείριση Ο.Ε Εμπορική εταιρεία- Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 

-          Διαχείριση Ε.Ε Εταιρία Παροχή Υπηρεσιών - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν

-          Διαχείριση  Ε.Ε Εταιρία Εμπορική - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν

-          Διαχείριση Μη Κερδοσκοπικού  Σωματείου -Έντυπο Ν

 

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Αγροτών

Δηλώσεις Αγροτών

-          Ειδικού καθεστώτος

-          Κανονικού καθεστώτος 

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

Ε1 – Ε2

ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων , παρακρατούμενων φόρων.

 

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1

Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

 • ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία Φορολογουμένων
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πληροφοριακά Στοιχεία
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μείωση Φόρου λόγω Αναπηρίας
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – Παρακρατηθέντες Φόροι και Μειώσεις
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού 
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ2 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ1 Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ2 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (εκμίσθωση , υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης  Κεφαλαίου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης (προσδιορισμός τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια Δαπάνη (μείωση τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Ποσά Δαπανών που αφαιρούνται από το Συνολικό Εισόδημα ή από το Φόρο
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Στοιχεία Εξαρτώμενων Μελών Φορολογουμένων (προστατευόμενα μέλη)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Στοιχεία από το Φάκελο του Φορολογουμένου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Τραπεζικός Λογαριασμός – Υπογραφή Δήλωσης – Ευθύνες

Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση  Ε9


Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ ΕΡΓΑΤΙΚΑ  - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ

1)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Α)

 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 • Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας 2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας
 • Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Β)

Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:

 • Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1Η πρόσληψης  στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :

·         Αρχικός Πίνακας

·         Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης

 • Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
 • Έντυπο Ε9 (ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 2)Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:

 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :

·         Αρχικός Πίνακας

·         Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης

·         Ετήσιος πίνακας

·         Συμπληρωματικός ωραρίου

·         Τροποποιητικός αποδοχών

·          αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού
 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
 Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού

                       Βάρδιες/ΡΕΠΟ

 • Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )
 •  Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7):

          Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)

·         Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)

·         Εκκαθάριση μισθού/δώρων

·         Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης

 

    Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς   (Έντυπο Ε6)

·         Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων

·         Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)

·         Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)

·         Όρια ομαδικών απολύσεων

·         Φορολογία αποζημίωση απόλυσης

·         Εκκαθάριση μισθού/δώρων

·         Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου   (Έντυπο Ε7)

 • Έντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση

·         Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια- Ανάλυση)

·         Βιβλίο υπερωριών                                     

 • Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Διάρκεια –Ανάλυση)
 • Βιβλίο Αδειών
 • Αίτηση Αδείας
 • Αποζημίωση μη ληφθείσης  άδειας
 • Δικαιούμενες μέρες άδειας
 • Χρόνος χορήγησης άδειας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


3)Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)

√ Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νόμιμη Υπερωρία (Βιβλίο υπερωριών, γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη – Υπουργείο Εργασίας)

√ Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας

√ Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)

√ Νύχτα / εκτός έδρας / bonus

√ Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση)

√ απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευσης

Άδειες

-          Κανονική άδεια

-          Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμου – Γέννησης παιδιών- Θανάτου-Εκλογική (δικαιολογητικά – πληρωμή από εργοδότες)

-          Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ

-           Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ

Ασθένεια

-  Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)

-  Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση

              Αργίες

- Υποχρεωτικές

- Προαιρετικές

- Κατ’ εθίμων

(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών) 

Υπολογισμός Ταμείων :

- Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία

- Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων

- Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική –Επανυποβολή).

- Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.

Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :

- Υπολογισμός ΦΜΥ

- Πληρωμή φόρου

- Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών

Λοιπές Υποχρεώσεις

       √ Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης

       √ Λογιστικών άρθρων

       √ Απόδειξη πληρωμής

       √ Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)

      √ Δικαιολογητικά για συνταξιούχους 

Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

- (παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)

- Επιτόπιος Έλεγχος (δικαιολογητικά)

 - Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή Ετήσιου-Αρχικού Πίνακα –

Έλεγχος ΙΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν  )

- Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια )

Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ , ΑΕΙ,  ΙΕΚ
• Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
• Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών

Μηχανογράφηση Εργατικών:UNION

Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  του προγράμματος της Εταιρείας UNION.

Συνταξιοδότηση

4) Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΙΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία:

Α. Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).

 

Β. Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

 

 

 

 

 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο