ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Aπογευματινό-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
27, Nov 2019
Λήξη
28, Feb 2020
Εισηγητές
Τίτλος
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.
(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

Διάρκεια :  3 μήνες  (100 ώρες)

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται :  

α) Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες Λογιστηρίου και

β) Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία.

Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων . Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :  
Παρέχεται  Αντίστοιχη Βεβαίωση 

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12


Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- Βασικές Έννοιες Νόμου
- Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
- Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
- Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
- Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
- Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
-  Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
-    Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων

Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

- Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
- Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
- Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
- Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
- Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
- Διαχείριση Συναλλαγματικών
- Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
- Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
- Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
- Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)  
- Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
- Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
- Διαχείριση Εξαγωγών
- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
- Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
- Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
- Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
- Πώληση Παγίων
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
- Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)  
- Σύνταξη Ισοζυγίων
- Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
- Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
- Υπολογισμός Προβλέψεων
- Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
- Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
- Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
- Αποτελέσματα
- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOFT1

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που σας παρέχουμε!


Εναλλακτικά σας προτείνουμε :

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL -  ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  
ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )
Διάρκεια : 4 μήνες (130 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – ADVANCED - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Διάρκεια : 1,5 μήνα (50 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο