ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Πρόγραμμα 30 ωρών -

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
01, Δεκ 2015
Λήξη
01, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

- Πρόγραμμα 30 ωρών -

 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί και το ΒΙΒΛΙΟ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Εργασίες τέλους χρήσης – Περιλαμβάνει CD 

( ΕΚΔΟΣΕΙΣ ASTBOOKS – Δεκέμβριος 2015, 782 Σελίδες)

 

Early bird offer – Ειδική τιμή έως τις 16/02/2016

Εισηγητής:  

Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • ΤΡΙΤΗ 23/02/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΕΜΠΤΗ 03/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 07/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΡΙΤΗ 08/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες

Διάρκεια: 30 ώρες

 

Απευθύνεται:  

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  απευθύνεται σε

·         Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Φοιτητές και Ελ. Επαγγελματίες

που επιθυμούν να ενημερωθούν, εξειδικευθούν, εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και υποχρεώσεις των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ βάσει Ε.Λ.Π.

·         Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων

·         Το νέο σχέδιο των λογαριασμών και οι διαφορές του από το προηγούμενο

·         Τα αρχεία των συναλλαγών, τα αρχεία μεταβολών κάθε τηρούμενου λογαριασμού, τα αρχεία των αυξομειώσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επιχειρήσεων που

Α) τηρούν απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Β) τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

·         Όλα τα λογιστικά αρχεία με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

·         Ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και ο χρόνος διαφύλαξής τους

·         Τιμολόγια πώλησης, το περιεχόμενο τους αλλά και τα νέα είδη τους (απλοποιημένα τιμολόγια, συγκεντρωτικά κλπ).Οι χρόνοι έκδοσης των τιμολογίων με παραδείγματα και εφαρμογές

·         Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, χρόνοι έκδοσης με παραδείγματα και εφαρμογές, οι τρόποι έκδοσης αυτών

·         Τα θέματα των Ηλεκτρονικών τιμολογίων καθώς και τα θέματα της αυθεντικότητας των

·         Πως γίνεται η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού ιδιοπαραγόμενων παγίων- Εφαρμογές

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

·         Ζημιές απομείωσης. Πότε πρέπει να διενεργούνται; Πως διενεργούνται;

·         Προσδιορισμός αξιών χρήσης και ανακτήσιμων ποσών

·         Περιπτώσεις ανάστροφων απομειώσεων- προσδιορισμός λογιστικών αξιών

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

·         Επιμετρήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία

·         Εγγραφές χρηματοδοτικών μισθώσεων από πλευράς εκμισθωτή και από πλευράς μισθωτή

·         Παραδείγματα εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ζημιές απομειώσεων – επιμετρήσεις στην εύλογη αξία τους

·         Παραδείγματα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Παραδείγματα αναβαλλόμενων φορολογιών (απαιτήσεων-υποχρεώσεων)

·         Τεχνικές αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορέων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

·         Έσοδα-(αναβολή πληρωμής) (Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης)

·         Διορθώσεις λαθών προηγούμενης περιόδου. Παραδείγματα- Εφαρμογές

·         Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

·         Δάνεια- ομολογίες- Εφαρμογή

·         Μέθοδοι αποσβέσεων. Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις σε περιπτώσεις προσθηκών. Μέθοδοι αναπροσαρμογής ανατίμησης, υποτίμησης

·         Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενη φορολογία

·         Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, δαπανών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ανά κατηγορία:

 • Πολύ μικρές οντότητες
 • Μικρές οντότητες
 • Μεσαίες οντότητες
 • Μεγάλες οντότητες

-       Πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31/12/2015.

-       Πως θα προσαρμοστούν τα δεδομένα του έτους 2014

-       ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ με περαιτέρω ανάλυση-επεξήγηση εφαρμογής

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

 • Power Point
 • Case studies
 • Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

 

Στους συμμετέχοντες

θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου (με σημειώσεις τους Εισηγητή κ. Καλαμαρά Ν.)
 • ΒΙΒΛΙΟ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Εργασίες τέλους χρήσης – Περιλαμβάνει CD

( ΕΚΔΟΣΕΙΣ ASTBOOKS – Δεκέμβριος 2015, 782 Σελίδες)

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνίες & Ώρες  Σεμιναρίου:

 

 • ΤΡΙΤΗ 23/02/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΕΜΠΤΗ 03/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 07/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΤΡΙΤΗ 08/03/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες

Διάρκεια: 30 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

 

 

Divani Palace Acropolis Hotel,

Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

 

Αξία Σεμιναρίου:

 

 

 • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

 

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής*

*(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

 • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

Early bird offer – Ειδική τιμή έως τις 16/02/2016 – Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής & κατάθεση

*Προσοχή: οι παροχές ΔΕΝ συνδυάζονται*

 

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

Ληκτική ημέρα δήλωσης:

Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής & κατάθεσης έως τις 19/02/2016

Τρόπος πληρωμής:

ΜΟΝΟ με κατάθεση σε Τράπεζα

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 16/02/2016

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο