ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Εσωτερικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
19, Οκτ 2015
Λήξη
01, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 102
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ :  Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η εφαρμογή προληπτικού ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών και αποφάσεων που λαμβάνονται από την Διοίκηση και των δυνατοτήτων βελτίωσής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της λειτουργίας της και η χρηστή διαχείριση των πόρων, να θωρακίζεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στην επίτευξη των στόχων της και να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες, παρατυπίες και παρανομίες που ενδεχομένως εντοπιστούν.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, σε ανώτερα στελέχη διευθύνσεων και γενικούς διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές ή προϊσταμένους, συμβούλους επιχειρήσεων, managers, στελέχη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων, Μονάδων Υγείας και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δίκαιου  καθώς και σε φοιτητές οικονομικών σχολών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
- Αναφορά στο Νομικό Πλαίσιο
 - Ελεγκτική (Έννοιες-Ορισμοί Περιεχόμενο Ελεγκτικής Επιστήμης)
- Διακρίσεις και είδη ελέγχων (Ειδικοί, Γενικοί, Προληπτικοί, Κατασταλτικοί, Τακτικοί, Έκτακτοι, Διαρκείς)
 - Αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
-  Οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου(κανονισμός, αρμοδιότητες, στελέχωση)
- Διαγράμματα Ροής (Flow Charts)
 - Ανάλυση του Μοντέλου ελεγκτικού κινδύνου
- Σχεδιασμός και μεθοδολογία ελέγχου
- Ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών ελέγχου ανά λειτουργία
- Δειγματοληψία 
- Σύνταξη Φύλλων Εργασίας
- Μόνιμος και τακτικός Φάκελος ελέγχου 
- Έκθεση Ελέγχου και follow up
- Απολογισμός έτους και αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου
- Αρχές Εταιρικής διακυβέρνησης  και αναφορά στους κινδύνους
 - Πρακτική εφαρμογή 

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα


Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!

 

 Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο