Φορολογικές Δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
23, Μαϊ 2015
Λήξη
23, Μαϊ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Βέροια, Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2015. ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ-ΚΩΔΙΚΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2, Ε3 ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ»

Εισηγητές :   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Φοροτεχνικός
                          
Χώρος διεξαγωγής: Βέροια στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», Ν.Π.Ο. Βέροιας-Νάουσας, το Σάββατο 23 Μαΐου 2015, από τις 9.00΄-14.00΄  και

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 5 ωρών.

* Προϋπόθεση συμμετοχής :  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 20/05/2015, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 20/05/2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, με τους εξής τρόπους:

-Στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Μαλακούση 10, 3ος όροφος, τηλ.:2331029111 (οι αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο)

-Αποστολή με Fax:      2331072033

-Αποστολή με email:   [email protected]

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάνετε κλικ εδώ

 Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο