Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/24.11.2014 ΠΟΛ 1003/31.12.14 Πεδίο Εφαρμογής-Ανάλυση-Ερμηνεία Πρακτικά Παραδείγματα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
12, Μαϊ 2015
Λήξη
14, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/24.11.2014 ΠΟΛ 1003/31.12.14 Πεδίο Εφαρμογής-Ανάλυση-Ερμηνεία Πρακτικά Παραδείγματα

Έναρξη: 12-05-2015       Λήξη: 14-05-2015 [17:00 - 22:00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Αλτιπαρμάκης Χρ. & Χατζησταυράκης Μ.
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012.
Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.
Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία.

Εισηγητής
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Τεχνικός Σύμβουλος της ΣΟΛ Α.Ε.
Εισηγητής σε θέματα Δ.Π.Χ.Α. στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:

Tηλ.: 210-5227286, E-mail: [email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο