ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
29, Απρ 2015
Λήξη
29, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς - Στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες αλλαγές που ισχύουν στους κάτοικους εξωτερικού.

Εισηγητής : Ορέστης Σειμένης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Φοροτεχνικός , Εισηγητής σεμιναρίων ειδικώς σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας

Εισηγητής : Βακαλόπουλος Παναγιώτης
Λογιστής Φοροτεχνικός, Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος


Χρόνος Διεξαγωγής: Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. ) 

Τόπος διεξαγωγής: Από το σπίτι ή το γραφείο σας. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα
www.pasde.grΚόστος Συμμετοχής: Μη Μέλη 35€ 
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία σεμιναρίου :

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Η έννοια του Φορολογικού κατοίκου-νέα αντίληψη
- Ποιος είναι ο πραγματικά φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- Τα συν και τα πλην του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού
- Πού και πότε υποβάλλεται η Δ.Φ.Ε. των κατοίκων εξωτερικού
- Η σημασία και ο ρόλος της υπηκοότητας
- Η έννοια της φορολογικής κατοικίας παγκοσμίως
- Η συνήθης διαμονή και πότε ισχύει
- Η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας και οι πενταετείς υποχρεώσεις και τα πολλά προβλήματα
- Οι νέες ερμηνείες από 18/3/2015
- Υποβολή εντύπων μέχρι 8 Μαΐου 2015
- Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 10 Σεπτεμβρίου
- Απόρριψη ή Έγκριση της Αιτήσεως - διαδικασία
- Ποιοι Έλληνες δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού
- Τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας (νέες διατάξεις)
- Παγκόσμιο εισόδημα οικογενειακό ή ατομικό
- Όσοι Έλληνες του Εξωτερικού υπέβαλλαν δηλώσεις σε λάθος Δ.Ο.Υ. 
- Ποια δικαιολογητικά θα προσκομίσουν
- Τα πρόσθετα δικαιολογητικά
- Οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ενοίκια που εισπράττουν στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού 
- Πότε δεν ισχύουν τα τεκμήρια στην Ελλάδα για τους κατοίκους εξωτερικού
- Πότε και πώς οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εισαγόμενο συνάλλαγμα για να καλύψουν τεκμήρια
- Η επανεξαγωγή εισαγομένων κεφαλαίων
- Παραδείγματα
- Φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτά ο φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος στο εξωτερικό
- Η καταβολή του τιμήματος στο εξωτερικό για αγορά περιουσιακού στοιχείου εντός Ελλάδος
- Το κύρος των αλλοδαπών προσκομιζομένων δημοσίων εγγράφων
- Η γνησιότητα των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων
- Οι ΣΑΔΦΕ και ο νέα αντίληψη για την εφαρμογή τους
- Σε τι αναφέρονται τα άρθρα των ΣΑΔΦΕ
- Οι Συμβάσεις Διοικητικής Συνδρομής 
- Ο τόπος φορολόγησης των εισοδημάτων
- Resident – taxpayer
- Kράτος πηγής-άλλο κράτος 
- Συντρέχουσα φορολογική εξουσία των δύο συμβαλλομένων κρατών
- EXEPTION METHOD- CREDIT METHOD 
- Full tax liability (φορολογική ευθύνη)
- Residence certification system
- Ζωτικά Συμφέροντα
- Κοινωνικά Συμφέροντα
- Οικογενειακά Συμφέροντα
- Επαγγελματικά Συμφέροντα
- Σημαντικά Οικονομικά Συμφέροντα
- Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς
- Μη συνεργάσιμα Κράτη
- Πότε απαιτείται επισημείωση τής Χάγης (apostille) και πότε ή Προξενική θεώρηση

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Η φορολογικός κάτοικος Ελλάδος Νομικό Πρόσωπο
- Πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- Προσωπικές εταιρείες σε εκκαθάριση
- Χρόνος έναρξης και λήξης της Εκκαθάρισης
- Ξένες Ναυτιλιακές εταιρείες
- Διάλυση Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων χωρίς εκκαθάριση
- Πώς συμψηφίζει ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αλλοδαπή
- Χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος
- Όταν η ημεδαπή ΑΕ ανήκει σε αλλοδαπή πλέον του 50%
- Φορολογία μερισμάτων-τόκων-royalties που εισπράττουν Ελληνικές επιχειρήσεις από χώρες της Ευρώπης
- Φορολογία μερισμάτων-τόκων-royalties που πληρώνουν Ελληνικές επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρώπης
- Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από φόρο
- Φορολόγηση μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική που έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα
- Αφορολόγητο αποθεματικό στα διπλογραφικά βιβλία
- Όχι αποθεματικό στα απλογραφικά βιβλία
- Φορολόγηση αφορολογήτου αποθεματικού όταν διανέμεται
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- Απαλλαγή φόρου με εγγυητική επιστολή
- Πότε χρειάζεται τροποποιητική δήλωση
- Ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττουν μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα από θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος
- Μερίσματα διανεμόμενα από κοινοπραξίες
- Ενδοομιλικές καταβολές : Απαλλαγή από φόρο μερισμάτων με την διακράτιση της συμμετοχής 10% για 24 μήνες
- Tόκοι –royalties απαλλαγή φόρων 15% και 20%
- Τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων-δικαιολογητικά -προθεσμίες
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επίσης θα απαντηθούν ερωτήματα στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά στη πράξη, γύρω από τα πιο πάνω αντικείμενα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 4601 7214 3000 5143 07 2490 685
Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: [email protected]
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.


Για εγγραφή στο Σεμινάριο Επιλέξτε ΕΔΩ.


Για Είσοδο στην Αίθουσα του Σεμιναρίου Επιλέξτε ΕΔΩ.

Πώς θα γίνω μέλος του συλλόγου ; 
Μέσα από το site του Συλλόγου στο www.pasde.gr στη ενότητα Γίνε Μέλος μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν τα μέλη του συλλόγου μας. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο είναι 120€.

Γιατί να γίνω μέλος ;
Τα μέλη του συλλόγου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που διοργανώνει ο σύλλογος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο