ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 - Τρόπος συμπλήρωσης και παραδείγματα Εντύπων Ν, Ε1, Ε3

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Data Communication
Υπεύθυνος/η :
Νάντια Βαβουλιώτη
Διεύθυνση :
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Πόλη :
Μελίσσια - ΤΚ 15127
Phone :
801 1000 801
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
09, Μαϊ 2015
Λήξη
09, Μαϊ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

Τρόπος συμπλήρωσης και παραδείγματα Εντύπων Ν, Ε1, Ε3

Σάββατο 9 Μαΐου 2015 | 9:30-15:30
 
Η Data Communication διοργανώνει Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο – Webinar το Σάββατο9 Μαΐου 2015 με θέμα “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015, Τρόπος συμπλήρωσης και παραδείγματα Εντύπων Ν, Ε1, Ε3” και εισηγητή τον κ. Βαγγέλη Μιχελινάκη.

Μπορείτε να παρακολουθήστε το σεμινάριο από κοντά, στο Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication*, ή μέσω Διαδικτύου από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεστε, στο σπίτι ή στο γραφείο, απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή σας.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν αναλυτικές σημειώσεις, καθώς και η παρουσίαση του εισηγητή. Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατόπιν αιτήματός τους.

Κόστος σεμιναρίου (Φυσική παρουσία ή Online): €35,00/άτομο
(η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)

* Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας (60 θέσεις) θα τηρηθεί αυστηρά χρονολογική σειρά στις εγγραφές του σεμιναρίου για φυσική παρουσία. Παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη εγγραφή σας.

Εισηγητής: Βαγγέλης Μιχελινάκης
•    Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πειραιά, λογιστής- φοροτεχνικός
•    Συγγραφέας  βιβλίων και μελετών σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΔ, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και ΕΓΛΣ-ΕΛΠ
•    Υπεύθυνος ύλης και μέλος της επιστημονικής ομάδας του περιοδικού «Επιχείρηση».
•    Μόνιμος συνεργάτης του ομίλου της Νομικής Βιβλιοθήκης
•    Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ)
•    Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΛΠ.
•     Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων

Βασικές πληροφορίες:
Ημερομηνία: Σάββατο 9 Μαΐου 2015
Ώρες διεξαγωγής:  9:30-15:30
Ώρα προσέλευσης: 9:00-9:30
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Data Communication, Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2, Μελίσσια

Αναλυτική Θεματολογία:
•    Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.
•    Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό. Η διαδικασία πίστωσης του φόρου. Ποιοι κωδικοί του Ε1 συμπληρώνονται.
•    Εισόδημα από μισθωτή εργασία. Έννοια εξηρτημένης εργασίας. Πίνακας 4-Α εντύπου Ε1. Εισόδημα μελών Δ.Σ. και λοιπών στελεχών. Εισόδημα φορολογούμενων που παρέχουν υπηρεσίες με «μπλοκάκι».
•    Μειώσεις φόρου. Πίνακας 7 του Ε1.
•    Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
•    Μη εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας και φορολογική αναμόρφωση. Συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
•    Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άλλες ειδικές απαλλαγές.
•    Φορολογικές αποσβέσεις. Αποσβέσεις σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Απόσβεση εξόδων πολυετούς απόσβεσης. Απόσβεση ακινήτων ανεγερθέντων σε οικόπεδο τρίτου. Δυνατότητα αναστολής της φορολογικής απόσβεσης. Τρόπος χειρισμού διαφορών λογιστικών-φορολογικών αποσβέσεων.
•    Προβλέψεις και διαγραφές για επισφαλείς απαιτήσεις. Ο νέος τρόπος σχηματισμού προβλέψεων. Ο χειρισμός των παλαιών προβλέψεων του Ν.2238/1994.
•    Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών. Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η δυνατότητα.
•    Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πίνακας 5 του Ε1. Δυνατότητες κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων. Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων.
•    Εισόδημα από ακίνητα. Εκπτώσεις δαπανών. Πίνακας 4-Δ2 του Ε1.
•    Εισόδημα υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. Τρόπος υπολογισμού. Πίνακας 4-Ε του Ε1.
•    Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών νομικών προσώπων. Τρόπος υπολογισμού.
•    Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.
•    Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.
•    Πίστωση φόρου αλλοδαπής νομικών προσώπων. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν.
•    Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν.
•    Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

Δηλώσεις συμμετοχής:
http://bit.ly/1K7mZig

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Νάντια Βαβουλιώτη, τηλ. 211 1080 000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο