Epsilon Trainong, Αθήνα: ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
11, Μαϊ 2015
Λήξη
12, Μαϊ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

http://www.epsilontraining.gr/showcurrent.php?id=1565


Απευθύνεται: Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, σε υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού, σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, σε δικηγόρους που διαχειρίζονται εργασιακά θέματα & ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση τους.

Σκοπός Προγράμματος:

Στην ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου & όλων των διατάξεων των τελευταίων αλλαγών.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΗΓΗΤH ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝΕισηγητές:
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11
-> Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
-> Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας του εντύπου Ε11 στις περιπτώσεις εργαζομένων που:
- δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
- απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
- συνάπτουν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
- η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική κατά τη διάρκεια του έτους
- απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
-> Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο της απόφασης ΣτΕ 2307/2014
-> Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ
-> Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
-> Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων με βάση την απόφαση ΣτΕ 2307/2014
-> Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
-> Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
-> Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
-> Οι ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014
-> Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
-> Οι προσαυξήσεις τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/7.4.2014
-> Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
-> Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο καθεστώς υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 258)
-> Το πλαίσιο τήρησης του Ειδικού Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 & του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
-> Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
-> Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
-> Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
-> Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
-> Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες
-> Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013 & 108 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α).

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
-> Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
-> Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
-> Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
-> ’δεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
-> Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
-> Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
-> Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
-> Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
-> H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
-> H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014
-> Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
-> Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014 & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014) . Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
-> Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ & την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 )
-> Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο