Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος/η :
κα Κάλφα
Διεύθυνση :
Δωδεκανήσου 7
Πόλη :
Θεσσαλονίκη/54626
Phone :
2310-513875
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
08, Απρ 2015
Λήξη
31, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος, τις περιόδους μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου καθώς και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου ανάλογα με τη συμπλήρωση των τμημάτων και την προτίμηση των συμμετεχόντων.

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη του ΣΟΛΝΘ θα είναι 90 ευρώ και για τα μη μέλη 120 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του Συλλόγου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
   
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τη θεματολογία των προγραμμάτων καθώς και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε.Λ.Π.  Ν. 4308/2014

1. Πεδίο Εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
2. Λογιστικά αρχεία
3. Παραστατικά Πωλήσεων
4. Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
5. Κανόνες επιμέτρησης
6. Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές
7. Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
8. Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις

Σε κάθε ενότητα, Κεφάλαιο του Νόμου, θα παρουσιάζεται και θα αναλύεται η θεωρία των άρθρων, θα επισημαίνονται οι διαφορές με το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31/12/2014 και τέλος θα υπάρχουν ασκήσεις και παραδείγματα από πραγματικά δημοσιοποιηθέντα στοιχεία.  

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

τηλ. 2310-513875 / fax 2310-534463 / email [email protected] / www.solnth.gr
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο