ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
2105284316
Θέμα
LOGISTICS
Τίτλος
Εναρξη
15, Απρ 2015
Λήξη
30, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει:
  • για τις πιο σύγχρονες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στην παραλαβή, κωδικοποίηση, αποθήκευση, απογραφή, χορήγηση προς εσωτερικό (παραγωγή, συντήρηση)  και εξωτερικό πελάτη(picking) και την ενσωμάτωσή τους στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας.
  • για διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης με τον αντίστοιχο απαιτούμενο εξοπλισμό και τη σχετική σύγκριση μεταξύ τους καθώς και τεχνικές 5S βελτίωσης της χωροταξίας..για ειδικά θέματα όπως υλικά ορίου ζωής και επιστροφές.
  • τους δυνατούς διαφορετικούς τρόπους διανομής και μεταφοράς.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και Στελέχη Αποθήκης, Γραφείων  Μεθόδων και Προγραμματισμού και γενικά σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στο κύκλωμα διαχείρισης υλικών της επιχείρησης (πχ. Logistics Managers, Υπεύθυνους Προμηθειών, Υπεύθυνους Διανομών – Παραγωγής κλπ).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Α. ΒΩΣΣΟΣ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Διευθυντής συντήρησης γνωστής Ελληνικής εταιρείας. Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ποιότητας.

Διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Πιστοποιημένοι εισηγητές με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία στην οργάνωση αποθήκης και διαχείριση αποθεμάτων.
 
Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 - 8840167, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο