Ευεπιχειρειν: KΕΦΑΛΑΙΟ 5 / ΑLTEC - Εξειδίκευση σε Εμπορική Διαχείριση - Γενική Λογιστική και λοιπών menu του λογιστικού προγράμματος (Level ΙI)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
LOGISTICS
Τίτλος
Εναρξη
01, Νοε 2014
Λήξη
01, Νοε 2014
Εισηγητές
Τίτλος

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 / ΑLTEC - Εξειδίκευση σε Εμπορική Διαχείριση - Γενική Λογιστική και λοιπών menu του λογιστικού προγράμματος (Level ΙI)

 

Εισηγήτρια: Τσιμπρίδου Πελαγία

Πιστοποιημένη σύμβουλος τεχνογνωσίας Εφαρμογών ALTEC με πολυετή επαγγελματική & εκπαιδευτική εμπειρία σε εγκατάσταση-παραμετροποίηση-υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών & εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: ΤΕΤΑΡΤΗ 22/07/2015 (ώρες 17:00-22:00) 5 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής:  Divani Palace Acropolis Hotel,  Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε μετρό Ακρόπολης).

 

Ευεπιχειρείν παροχή Ιουλίου: στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν

Aπευθύνεται σε:

Σε στελέχη επιχειρήσεων – Διευθυντικά Στελέχη – Υπεύθυνους & Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Ελεύθερους Επαγγελματίες & Λογιστές, τελειόφοιτους & απόφοιτους Οικονομικών/Λογιστικών Σχολών που έχουν μια σχετική άνεση με τη χρήση του προγράμματος και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες που έχουν μια σχετική άνεση με τη χρήση του προγράμματος, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εξειδίκευση σε πιο advanced menu Εμπορικής Διαχείρισης -Γενικής Λογιστικής & Reports του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ALTEC-KΕΦΑΛΑΙΟ 5.

 

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου:

Εισαγωγικό

·         Backup – Restore (Ειδική διαχείριση)

·         Ρόλος κάθε ενότητας (module), όπως περιγράφεται στο Τιμοκατάλογο Προϊόντων ALTEC.

·         Ρόλος κάθε εργασίας Βοηθητικών Προγραμμάτων (όπως αυτές προβάλλονται στο Menu)

·         Συσχέτιση διαδικασιών Εμπορικής Επιχείρησης με αντίστοιχες εργασίες τις εφαρμογής

Βασικές Καταχωρήσεις

·         Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου (σειρά εργασιών για την καταχώρηση ορθότητα κλπ)

·         Καταχώρηση Απογραφών Αποθήκης – Πελατών  - Προμηθευτών σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (καταχωρήσεις, διορθώσεις)

Παραμετροποίηση

·         Ενέργειες Παραμετροποίησης για οργάνωση λογιστηρίου

·         Ενέργειες παραμετροποίησης για οργάνωση Εμπορικής εταιρίας

·         Ειδικά Θέματα Κωδικών κυρίων αρχείων

Εμπορική Διαχείριση – Αποθήκη

·         Flags κινήσεων Αποθήκης (κατανόηση ρόλου, σημασίας, σχεδιασμού παραμετροποίησης τους – παραδείγματα)

·         Ενδοδιακινήσεις (κατανόηση, οργάνωση διαδικασιών)

·         Ειδικά θέματα κόστους (κόστος αποθέματος, πωληθέντων, εργασίες & παράμετροι σχετικές με κόστος, FIFO)

·         Θεωρημένη Αποθήκη (κατανόηση, παράμετροι, χειρισμοί, έλεγχοι, φραγές)

·         Group Sets (κατανόηση αντικειμένου, μηχανισμοί λειτουργίας τους)

·         Αποθήκη – Λοιπά θέματα (Αντιστοιχίσεις κωδικών, ΕΦΚ, Εγγυοδοσία) 

Εμπορική Διαχείριση – Πελάτες / Προμηθευτές

·         Θέματα Πιστωτικής Πολιτικής (Τρόποι Πληρωμής, Τιμολόγια Μετρητοίς, Ηλικία Υπολοίπου, Χρόνος Αποπληρωμής, Αντιστοιχίσεις, Open, λοιπά θέματα Εισπράξεων Πληρωμών)

·         Υποκαταστήματα Πελατών – Προμηθευτών (οργάνωση διαδικασιών)

Εμπορική Διαχείριση – Αξιόγραφα

·         Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βήματα χειρισμών, μεταβιβάσεις αξιόγραφων, τράπεζες, εξοφλήσεις, ληξιάρια, χειρισμοί πληροφόρησης και ελέγχου)

·         Θέματα Πινακίων (κατανόηση αντικειμένου, χρήσης της υποενότητας, παραμετροποίηση, εργασία ¨Αξιόγραφα – Πίνακες – Είδη Πινακίων¨, Σειρές, Μαζική Διαχείριση)

Εμπορική Διαχείριση – Αγορές / Πωλήσεις

·         Διαδικασίες Μετασχηματισμού Παραστατικών (Αγορά ή/και Πώληση)

·         Ειδικές εργασίες Τιμολόγησης (Παροχή Υπηρεσίας και Λιανική)

·         Εμπορικές & Τιμολογιακές Πολιτικές (τιμές, εκπτώσεις, πιστωτικά λόγω τζίρου) 

Εμπορική Διαχείριση – Διεθνή Συναλλαγές

·         Πίνακας Ξένων Νομισμάτων (χρήση πίνακα, ισοτιμίες)

·         Συναλλαγές & Ξένο Νόμισμα (παραστατικά & κινήσεις σε ξένο νόμισμα)

·         Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εισαγωγικό (κατανόηση αντικειμένου, χειρισμοί, βήματα)

Λογιστική – Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική

·         Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βασικά βήματα ειδικών χειρισμών, Εντυπα ΦΠΑ  κλπ)

·         Λογιστικοί Έλεγχοι & Διαδικασίες έκδοσης θεωρημένων βιβλίων (τυπικές διαδικασίες, έλεγχοι λογιστικού σχεδίου, Λογικοί Έλεγχοι)

Λογιστική – Πάγια

·         Βασικοί και Ειδικοί Χειρισμοί εκτέλεσης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (κατανόηση αντικειμένου, χειρισμοί κυρίου αρχείου, απογραφές, βασικές πράξεις αποσβέσεων, αγοραπωλησίες παγίων κλπ)

Reports – Γραμμογραφήσεις

·         Εκτέλεση προσχεδιασμένων λειτουργιών (reports Κλπ)

·         Σχεδιασμός reports βασικού επιπέδου

·         Import δεδομένων

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό &
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης! 

 

Πληροφορίες συμμετοχής:

·        Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής =  ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ευεπιχειρείν παροχή Ιουλίου: στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ…

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211-4110533 & 210-6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο