Epsilon Training Αθήνα: ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
03, Μαρ 2015
Λήξη
03, Μαρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

http://www.epsilontraining.gr/showcurrent.php?id=1565


Απευθύνεται: Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, σε υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού, σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, σε δικηγόρους που διαχειρίζονται εργασιακά θέματα & ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση τους. 

Σκοπός Προγράμματος:

Στην ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου & όλων των διατάξεων των τελευταίων αλλαγών.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΗΓΗΤH ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Εισηγητές: 
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11 
-> Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας » 
-> Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας του εντύπου Ε11 στις περιπτώσεις εργαζομένων που: 
- δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται 
- απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
- συνάπτουν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
- η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική κατά τη διάρκεια του έτους 
- απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
-> Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο της απόφασης ΣτΕ 2307/2014 
-> Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ 
-> Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια 
-> Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων με βάση την απόφαση ΣτΕ 2307/2014 
-> Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 
-> Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία 
-> Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 
-> Οι ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014 
-> Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων 
-> Οι προσαυξήσεις τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/7.4.2014 
-> Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
-> Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο καθεστώς υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ ' 258) 
-> Το πλαίσιο τήρησης του Ειδικού Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 & του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 
-> Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ 
-> Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας 
-> Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης 
-> Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης 

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
-> Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες 
-> Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013 & 108 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α). 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
-> Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9 
-> Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
-> Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων 
-> ’δεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
-> Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας 
-> Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του 
-> Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 
-> Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών 
-> H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 
-> H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014 
-> Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων 
-> Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014 & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014) . Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων 
-> Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ & την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 ) 
-> Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΟΠΟΣ:

Εκπαιδευτικό Κέντρο Epsilon Business Training, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 120, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 12 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015(17:00-22:00)

ΚΟΣΤΟΣ:

Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 170.00€ 
Για μη-μέλη: 200.00€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

* Ειδικές τιμές: -Για 2 συμμετέχοντες και πάνω -Για όλους τους Gold πελάτες μας 
Τηλ: 211 5007000, Fax: 211 5007070 
E-mail:[email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο