ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
04, Μαρ 2015
Λήξη
04, Μαρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ποιες οι αλλαγές το 2014 σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους που εκδόθηκαν.  Τι πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι και ποιες εταιρείες είναι υπόχρεες ; Ποιες οι πληροφορίες του φακέλου τεκμηρίωσης ;

Ποια τα πρόστιμα σε ανακριβές περιεχόμενο ή μη υποβολή φακέλου ; Ποιες οι προθεσμίες και η διαδικασία σύνταξης του φακέλου.

 

 

Εισηγητής : Ζερβός Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος - Φοροτέχνης ( ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Τμήμα Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Senior Consultant )

 

Εισηγητής :Γιαννόπουλος Ιωάννης

Οικονομολόγος / Φοροτέχνης ( ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών )


Χρόνος Διεξαγωγής: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. ) 

Τόπος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου 

 Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα

 www.pasde.gr

 

 

 

Κόστος Συμμετοχής: 35€ 
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία σεμιναρίου :

 

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( Βασικές έννοιες ενδοομιλικών συναλλαγών - Τι είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές )
- Οι υποχρεώσεις βάσει νομοθεσίας και η ανάγκη για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
Περίοδος 2008 - 2011
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Τροποποιήσεις των άρθρων του νομοθετικού πλαισίου και ποιες οι διευκρινήσεις στην υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφόρησης )
- Υπουργείο Ανάπτυξης ( Η έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών εισάγεται στην Ελλάδα το 2008 και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 ) 
- Υπουργικές αποφάσεις:
- Α2 – 8092/ 31-12-2008
- Α2 – 2233/ 07-05-2009
- Α2 – 1225/ 07-06-2010
- Υπουργείο Οικονομικών. ( έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών το 2009, με το Ν. 3775/2009 ) Επιβολή του Υπουργείου στις υπόχρεες επιχειρήσεις να τηρούν έναν δεύτερο φάκελο τεκμηρίωσης.
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Ποια η σχέση μητρικής προς θυγατρική ) - Τι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση - παραδείγματα εφαρμογές
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ για την περίοδο 2008 - 2011
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών )
Περίοδος 2012 - 2013
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα )
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ( Ποίοι έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών )
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Περίοδος 2014
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ( Ποίοι έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών )
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ( Προθεσμίες ετήσιων υποχρεώσεων )
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - Είδη συναλλαγών
- Μέθοδοι τεκμηρίωσης
- Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» (“Comparable Uncontrolled Price – CUP”).
- Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» (“Resale Price Minus” – RPM”)
- Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (“Cost plus method”)
- Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους» (“Profit Split”)
- Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (“Transactional Net Margin Method – TNMM”)
- Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης φακέλου και υποβολής συνοπτικού πίνακα.
- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Νομολογία σχετικά με Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κριτήρια Σύνδεσης Επιχειρήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

Μέσω της πλατφόρμας του συλλόγου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να υποβάλλεται ερωτήσεις άμεσα μέσω της (αποστολής γραπτού ερωτήματος ) διαδραστικής πλατφόρμας είτε μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική παρέμβαση) απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και πριν από το τέλος της εισήγησης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις όπου θα αποσταλούν ( όλο το αρχείο των ερωτήσεων απαντήσεων ) σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους. 
Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στο σεμινάριο μπορούν να επιλέξουν για την εγγραφή τους τον παρακάτω σύνδεσμο

Επιλογή Εγγραφή σε σεμινάριο

 

 

 

 

και με την επιβεβαίωση της κατάθεσης τους θα αποσταλεί στο email τους, οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου. 

Οι κωδικοί παρακολούθησης εκτός από email θα σας αποσταλούν και με sms για αυτό και πρέπει να αναγράψετε σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρώτα θα πρέπει να γίνει κατάθεση του κόστους συμμετοχής σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 4601 7214 3000 5143 07 2490 685

Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: [email protected]
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.

 


Κατόπιν θα κάνετε εγγραφή στο σεμινάριο από
ΕΔΩ 

 

 

συμπληρώνοντας σωστά τα στοιχεία σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Με την αποστολή των κωδικών εισόδου στο email σας μπορείτε να κάνετε είσοδο στην αίθουσα του σεμιναρίου από ΕΔΩ

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο