ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ οι αλλαγές στο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ από 01/01/2015

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
04, Φεβ 2015
Λήξη
04, Φεβ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ οι αλλαγές στο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ από 01/01/2015

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και στις νέες υποχρεώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις από 01/01/2015 
Ποια η προετοιμασία των Λογιστών ; 
Τι καινούργιο εισάγεται στη λογιστική με τα ΕΛΠ ; 
Σε ποια θέματα πρέπει να δώσουν προσοχή ; 
Ποιες οι διαφορές του ΕΓΛΣ με το ΕΛΣ ;


Εισηγητής : Καλαμαράς Νικόλαος
Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα.

Χρόνος Διεξαγωγής: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. ) 

Τόπος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου ( μη κερδοσκοπικού ) Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα www.pasde.gr


Κόστος Συμμετοχής: 35€ 
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία:


Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:
1.Σε αυτούς που είναι υπόχρεοι να εφαρμόσουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε αυτούς που εξαιρούνται.
2.Στις υποχρεώσεις που θα έχουν οι πολύ μικρές , οι μικρές , οι μεσαίες και οι μεγάλες οντότητες έναντι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
3.Το νέο Λογιστικό Σχέδιο. Διάφορες με το Ε.Γ.Λ.Σ.
- Προαιρετική εφαρμογή από 01/01/2015.
4.Δικαιολογητικά και απλογραφικά συστήματα. 
- Ποιός είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων απλογραφικών και ποιός σε τήρηση βιβλίων διπλογραφικών. 
- Παραδείγματα και εφαρμογές. 
5.Ανάλυση όλων των λογιστικών αρχείων που πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις από 01/01/2015.

- Πως θα παρακολουθείται η διακίνηση των αποθεμάτων από 01/01/2015. 
- Ύπαρξη αντίστοιχων δικλίδων ασφαλείας. 
- Ανάλυση με παραδείγματα και εφαρμογές. 
6.Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων απλογραφικών – διπλογραφικών.
- Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων.
7.Τα νέα είδη Τιμολογίου Πώλησης. 
- Τύπος, περιεχόμενο και χρόνος έκδοσης τους. 
8.Λιανικές συναλλαγές, έκδοση τιμολογίων προς ιδιώτες. 
- Έκδοση πιστωτικών λιανικών συναλλαγών, χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
- ΦΤΜ και φορολογικοί μηχανισμοί.
9.Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. 
- Αυθεντικότητα, πλήρης ανάλυση. 
10.Ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000,00€ πως θα συντάξουν τις οικονομικές τους καταστάσεις την 31/12/2015. 
- Παραδείγματα 
– εφαρμογές. 

Δηλώστε Συμμετοχή από ΕΔΩ!!!

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR46 0172 1430 0051 4307 2490 685


Μέσω της πλατφόρμας του συλλόγου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να υποβάλλεται ερωτήσεις άμεσα μέσω της (αποστολής γραπτού ερωτήματος ) διαδραστικής πλατφόρμας απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και πριν από το τέλος της εισήγησης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις όπου θα αποσταλούν ( όλο το αρχείο των ερωτήσεων απαντήσεων ) σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους. 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε.
Πανελλήνιος Σύλλογος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 ΓΑΛΑΤΣΙ
11146 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2102132650 - 6970988380
Φαξ. 2117708006
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο