ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Ερμηνεία - Ανάλυση - Πρακτική Εφαρμογή

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος/η :
ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Διεύθυνση :
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 106 80
Phone :
210 3678858
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
04, Φεβ 2015
Λήξη
01, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Διάγραμμα ύλης

1η Ημέρα: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 (18.00-21.00)
Εισαγωγή στα Ελληνικά Πρότυπα
Οντότητες - Κατηγορίες οντοτήτων
Σχέδιο λογαριασμών
Σύνδεση με το καταργηθέν ΕΓΛΣχέδιο
Λογιστικό σύστημα

2η Ημέρα: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 (18.00-21.00)
Λογιστικά αρχεία
Λογιστικά στοιχεία
Λογιστικές εγγραφές (Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών)
Λογιστικό κύκλωμα

3η Ημέρα: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 (18.00-21.00)
Κανόνες επιμέτρησης (αποτίμηση)
Παραδείγματα - Εφαρμογές

4η Ημέρα: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 (18.00-21.00)
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρουσίαση, περιγραφή)
Ανάλυση ανά κατηγορία
Αρχή ιστορικού κόστους
Εύλογη αξία

5η Ημέρα: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 (18.00-21.00)
1η Εφαρμογή: Επίλυση άσκησης

6η Ημέρα: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 (18.00-21.00)
2η Εφαρμογή: Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Προσάρτημα - Τι ισχύει με τα νέα δεδομένα

7η Ημέρα: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 (18.00-21.00)
3η Εφαρμογή: Επίλυση άσκησης

8η Ημέρα: Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 (18.00-21.00)
Επίλυση αποριών - Συζήτηση
Ανακεφαλαίωση ύλης Γραπτή δοκιμασία με θέματα πολλαπλών επιλογών


Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
 Τελική ημερομηνία υποβολής στον ΟΑΕΔ Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο