«ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2015 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Ν. Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :
Γαμβέττα 4
Πόλη :
Αθήνα - 10678
Phone :
2103845719
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
04, Φεβ 2015
Λήξη
04, Φεβ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2015 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.»

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση των διατάξεων των άρθρων 1-15 των Ε.Λ.Π. με τις οποίες διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο κανόνων τήρησης λογιστικών αρχείων που αφορούν στα βιβλία και παραστατικά, το οποίο αντικαθιστά τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

ΣΤΟΧΟΣ:  Στόχος είναι να επισημανθούν τα νέα δεδομένα που εισάγονται και να εντοπιστούν οι διαφοροποιημένες σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

1.      Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάση μεγέθους

2.      Λογιστικό Σύστημα – Λογιστικά αρχεία (βιβλία – παραστατικά)

3.      Τήρηση σχεδίου Λογαριασμών – Εναλλακτική δυνατότητα

4.      Διπλογραφικό σύστημα – Τηρούμενα αρχεία

5.      Απλογραφικό σύστημα – Τηρούμενα αρχεία

6.      Αρχές τήρησης λογιστικών αρχείων και τεκμηρίωση συναλλαγών

7.      Πολύ μικρές οντότητες – Απογραφή

8.      Ειδικές απλοποιήσεις – Απαλλαγές

9.      Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξη αρχείων

10.  Παρακολούθηση αποθεμάτων

11.  Τιμολόγιο και αποδείξεις – Αλλαγές στους χρόνους τιμολόγησης

12.  Χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

13.  Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – Αυθεντικότητα


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 


κ. ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. (Κ.Υ.),       Υπουργείο  Οικονομικών (Κ.Υ.) ΣΔΟΕ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2015 , ΩΡΑ : 16:30-22:00
Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 22:00   Ώρα προσέλευσης: Από 15:45 
ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52,ΑΘΗΝΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ REX) 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
• ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 201 : ΔΩΡΕΑΝ 
• ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                               : 10 ΕΥΡΩ 
• ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                                             : 30 ΕΥΡΩ 
• ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ       : ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 03-02-2015 και ΩΡΑ 22:00 ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 
• E-mail: 
[email protected] 
• FAX: 210-3826928 
• ΤΗΛ: 2103826627  -  Ώρες γραφείου 10:00 - 14:00. 
(ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘA ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ,ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ COFFEE BREAK.) 
ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………ΟΝΟΜΑ: ………………………………………….                                 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………….                                                     
Α.Φ.M: …………………………….                                                            
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:ΣΤΑΘ.: ………………………………………………..ΚΙΝΗΤΑ: …………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………ΜΕΛΟΣ/ΜΗ ΜΕΛΟΣ: ……………………….. 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο