ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/24.11.2014 ΠΟΛ 1003/31.12.2014 Πεδίο Εφαρμογής ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΛΠ ΣΕ ΕΛΠ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
2105284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
05, Φεβ 2015
Λήξη
06, Φεβ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου
Με την ψήφιση του νέου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» υιοθετεί το εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν.4093/2012.
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λογιστικών αρχών & κανόνων της χώρας ώστε να επιτευχθεί η σύγκληση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα που ήδη ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εφαρμογή και η υιοθέτηση των νέων Ελληνικών λογιστικών προτύπων καταργεί τη λογιστική πολυνομία και προσπαθεί να επιτύχει αξιοπιστία, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και πιστή παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην παγκόσμια διεθνοποίηση και λειτουργία των αγορών.

Σε ποιους απευθύνεται
σε λογιστές & στελέχη λογιστηρίων που έχουν ήδη βασικές γνώσεις κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.
Εισηγητής
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ
Ορκωτός  Ελεγκτής- Λογιστής (ΣΟΛ).
Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210-5225054, E-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο