ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/24.11.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
2105284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
21, Ιαν 2015
Λήξη
22, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου
Με την ψήφιση του νέου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» υιοθετεί το εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012.
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λογιστικών αρχών & κανόνων της χώρας ώστε να επιτευχθεί η
σύγκληση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα που ήδη ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εφαρμογή και η υιοθέτηση των νέων Ελληνικών λογιστικών προτύπων καταργεί τη λογιστική πολυνομία και προσπαθεί να επιτύχει αξιοπιστία, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και πιστή παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην παγκόσμια διεθνοποίηση και
λειτουργία των αγορών.

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Διευθυντές, Γενικούς Διευθυντές, στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης και στελέχη Παραγωγής

Εισηγητής
ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Στέλεχος μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας, έμπειρος Εκπαιδευτής  στην εφαρμογή και εκπαίδευση των ΕΛΠ σε μεγάλες εταιρείες και  Υπεύθυνος  μετατροπής οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ σε εισηγμένες εταιρείες.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210-5225054, E-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο