Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_strat_epix05.html


Σκοπός Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών του διεθνή επαγγελματικού τίτλου ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει σε δύο τομείς, τη λογιστική και το management, με μια διεθνή έμφαση. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια στερεή βάση σε θέματα λογιστικής και διοίκησης. Θα μελετηθούν οι βασικοί τομείς της λογιστικής, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ο τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων, η στρατηγική των επιχειρήσεων, τα συστήματα πληροφοριών και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Δομή

Η δομή του προγράμματος «Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
  • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις
  • Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_strat_epix05.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Στρατηγική των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομική Λογιστική» ανέρχεται σε χίλια διακόσια ογδόντα (1280) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο