Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Εσωτερικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_diax_kindin04.html


Σκοπός Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων CIA (Certified Internal Auditor) και CΙSA (Certified Information Systems Auditor).

Το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, έχει οδηγήσει τις διοικήσεις των οικονομικών μονάδων σε νέες προκλήσεις και ποικίλους κινδύνους. Γι αυτό προσπαθούν να αναζητήσουν άμεσα αποτελεσματικές λύσεις ώστε να μην διακινδυνεύσει η επίτευξη των στόχων τους. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο και τις διάφορες προβληματικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στον επιχειρησιακό κόσμο. Μπορούν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας στην επιλογή λύσεων για τη σωστή διαχείριση του προβλήματος.

Δομή

Η δομή του προγράμματος «Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική
  • Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος
  • Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση & Πολιτική
  • Πληροφοριακά Συστήματα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.


Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_diax_kindin04.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των επτά (7) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος» ανέρχεται σε χίλια τριακόσια πενήντα (1350) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο