Νομοθεσία και Λογιστική, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος


http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_nom_logist03.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Νομοθεσία και Λογιστική»  σχεδιάστηκε βάση των προδιαγραφών του διεθνούς επαγγελματικού τίτλου ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Η εκπαίδευση σε ένα πρόγραμμα με δύο διαφορετικά θέματα είναι δελεαστική και ανταμείβει τους εκπαιδευόμενους. Εμπλουτίζεσαι με γνώσεις, ενισχύεις τις δεξιότητες σου και αποκτάς ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις, καθώς γνωρίζεις τη νομική διάσταση των προβλημάτων .

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις στα επιστημονικά πεδία της λογιστικής, της διοίκησης, της νομοθεσίας και της φορολογίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν αναπτύξει μια κριτική κατανόηση τόσο του νομικού πλαισίου της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στην οποία λειτουργεί ο νόμος.

Δομή

Η δομή του προγράμματος «Νομοθεσία και Λογιστική» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Συνασπισμοί επιχειρήσεων
 • Λειτουργίες της επιχείρησης
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Behavioural Finance)
 • Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση & Πολιτική
 • Νομοθεσία
 • Φορολογία

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_nom_logist03.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

 • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
 • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
 • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος
Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Νομοθεσία και Λογιστική» ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα (1880) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)


Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο