Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος


http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_logis_trap02.html

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» σχεδιάστηκε βάση των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων και απευθύνεται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη λογιστική, την τραπεζική, την ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον.

 Οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν στις έννοιες των οικονομικών των επιχειρήσεων και των αγορών. Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και ελεγκτικής καθώς και τα στοιχεία που αποτυπώνουν την οργάνωση μίας επιχείρησης, όπως είναι η κατάρτιση ισολογισμού, η λογιστική χρήση και απογραφή, η κατάρτιση λογιστικής κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις του σε θέματα που αφορούν τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τους τρόπους χρηματοδότησης, τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ του χρηματοοικονομικού συστήματος και των οικονομικών ρυθμών ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Επιπλέον θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των διεθνών αγορών κεφαλαίων, τον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και την στρατηγική που ακολουθεί για την άσκηση  νομισματικής πολιτικής. 

Τέλος, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των εξελίξεων και των αλλαγών που επέφερε η χρήση της τεχνολογίας στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δομή

Η δομή του προγράμματος «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική
  • Οικονομικά της Επιχείρησης
  • Οικονομικά της Αγοράς
  • Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση
  • Διεθνής Τραπεζική
  • Μεταβολές της Τεχνολογίας & Νέες Τραπεζικές Λειτουργίες

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_logis_trap02.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των επτά (7) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» ανέρχεται σε χίλια διακόσια (1200) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)


Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο